Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kunteko 2020 – kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma, on palkinnut kunta-alan parhaita kehittämistekoja ja aktiivisimpia kehittäjiä. Jämsän kaupungin työyhteisölle on myönnetty kaksi palkintoa innostavista teoista.

Palkinnon ovat saaneet Jämsäläinen hyvän työn malli - työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintaohjelma, työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen ja Tulevaisuuden toimistopalvelut (Topa) topakasti tiimimallilla Jämsän kaupunki ja Jämsek Oy, kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen. Kehittämisteot ja niiden kehittäjät palkittiin Innostavat teot –sarjassa.

Hannele Rahkonen ja Anna-Liisa Juurinen iloitsevat merkittävästä tunnustuksesta, joka kannustaa jatkamaan kehittämisen tiellä. Jämsäläistä hyvän työn mallia sekä Topaa on rakennettu yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Kaupungilla on tehty pitkäjänteistä työtä työelämän laadun kehittämiseksi. Hyvän työn mallia on ryhdytty rakentamaan jo vuonna 2014. Malli itsessään ei kuitenkaan ole olennainen, vaan se, mitä saadaan aikaan. Päätavoitteena on lisätä työn sujuvuutta sekä kehittää työntekijöiden ja työyhteisön voimavaroja, Rahkonen painottaa.

Kaupungin toimistopalvelut on organisoitu uudestaan kolmen tiimin mallilla. Aikaisemmin toimistotyön osaajat oli siroteltu eri puolille organisaatiota. Topalla haetaan ratkaisua kasvaneisiin henkilöriskeihin ja työkuormaan. Eläköitymisen myötä Jämsän kaupungin toimistotyötä tekevän henkilöstön määrä tulee supistumaan kovaa vauhtia, sillä kuntatalous ei mahdollista rekrytointien tekemistä eläköitymisten laajuudessa.

Myös Topa on toteutettu laajassa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa.
– Kolme kuukautta kestäneen selvitysvaiheen aikana henkilöstöä osallistettiin kyselyillä, erilaisilla vuorovaikutustilanteilla ja intran työtilan pulinaboksissa ottamaan kantaa ja keskustelemaan toimistopalvelujen uudelleen organisoimisesta. Laaja-alaisen vuorovaikutuksen tavoitteena oli rakentaa dialogia, jossa toimistotyöntekijät tunnistavat ja ratkaisevat yhdessä toimistopalvelujen organisointiin liittyvät haasteet: ajattelevat yhdessä, Juurinen kuvaa.

Juurinen ja Rahkonen uskovat kehittämistöiden palkitsemiseen vaikuttaneen muun muassa laaja-alaisen henkilöstölähtöisyyden ja dialogin työntekijöiden kanssa. Lisäksi kehittämistyössä on huomioitu vahvasti taloudellinen näkökulma.

Palkintojenjako liittyy Kuntekon vuonna 2018 toteuttamaan Tekoja Tiskiin- haastekampanjaan, jonka tavoitteena oli saada kunta-alalla tehtyä työelämän kehittämistyötä näkyväksi. Palkintoja myönnettiin neljässä kategoriassa ja kaikkiaan 46 – eri toimialoille ja eri puolille Suomea.

Lisätietoja:
Työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen p. 040 571 2088
Kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen, Jämsek Oy p. 040 747 7736

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn