Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus kävi laajaa ja monipuolista lähetekeskustelua organisaatioselvityksen elinvoimatoimialasta ja alueen elinvoimasta yleensä. Lisäksi kaupungin tytäryhtiöt toivat omat näkemyksensä organisaatioselvitykseen.

Keskustelua siivitti kuntalais- ja henkilöstökyselyn tulokset, joiden mukaan Jämsän alueen väestökehitys, hyvinvointi ja talouden haasteet nousivat asukkaiden tärkeimmäksi huolenaiheeksi.

Kyselyn toteuttaja Henrika Ruokonen BDO:lta esitteli kyselyn tuloksia kaupunginhallitukselle Skypen välityksellä.
–Kaupunginhallituksen jäsenten puntaroidessa kuntalaiskyselyn tulosten validiteettia on huomioitava, että kysely on vain yksi osa kokonaisharkintaa, mutta voi silti antaa suuntaviivaa päätöksentekoon, Henrika Ruokonen sanoo.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Piritta Rantasen mielestä kaupungin tytäryhtiöiden kanssa on löydettävissä yhteistyömuotoja ja toiminnan rajapintoja nykyistä enemmän.

– Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua yhtiöiden ja kaupungin välillä, Rantanen painottaa. Elinvoimatoimialan organisoinnista Rantanen toteaa, ettei esimerkiksi elinkeinoyhtiö osakeyhtiönä voisi toimia toimialan johtajan alaisuudessa.

Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen pitää Härkösen selvitykseen sisältyvää laajaa elinvoimamallia hyvänä. Sen sijaan Jämsän kokoisessa kaupungissa hän ei näe toimivana ratkaisuna ns. kaksoisjohtajuutta.

– Siinä tulisi päällekkäisyyksiä sekä kaupunginjohtajan tehtävien että konserniyhtiöiden vastuiden kanssa. Elinvoimajohtaja ei voi olla samaan aikaan henkilö, joka veisi asioita päätökseen yhtiöissä, Salminen selventää.

– Selvitysraportin painopiste on teknisessä toimessa ja konserniyhtiöiden sekä hallinnon vuoropuhelussa. Elinvoimaa tulee kuitenkin katsoa tätäkin laajemmin. Yrityksiä ja kuntalaisia on otettava mukaan ideointiin ja vuorovaikutukseen. Nyt olemme välivaiheessa ja tästä on hyvä jatkaa keskustelua, Salminen sanoo.

Organisaatioselvitystä käsitellään kaupunginhallituksessa seuraavan kerran 21.helmikuuta 2019.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p.040 142 7111

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn