Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Lukuvuoden 2019-2020 alusta 1. luokalle tulevien uusien oppilaiden ilmoittautuminen on torstaina 14.2.2019 klo 8.00-9.00 ja klo 17.00-18.00 omassa lähikoulussa.

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään.Mikäli huoltajalla on em. aikana este, tulee ilmoittautuminen tehdä tämän jälkeen ensi tilassa sivistystoimen hallintoon.

Ilmoittautuminen on mahdollista tehdä myös internetin välityksellä 6.-14.2.2019 välisenä aikana osoitteessa https://wilma.jamsa.fi. Oppilaiden huoltajille lähetetään kirje, jossa on tarkemmat ohjeet ja salasanat sähköistä ilmoittautumista varten.

Uusille oppilaille järjestetään tilaisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Koulut ilmoittavat huoltajille tutustumispäivän ajankohdasta.
Ohjeita muuhun kuin oman alueen kouluun hakeutumisesta saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja saa tarvittaessa ao. kouluilta sekä Jämsän sivistystoimesta, puh. 040 1877 099.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakuaika on 6.-14.2.2019

Iltapäivätoiminta kohdentuu 1. ja 2. vuosiluokkien sekä erityisen tuen oppilaille ja sitä järjestetään olemassa olevien resurssien puitteissa. Jämsän kaupungin sivistyslautakunta päättää myöhemmin iltapäivätoimintaryhmien vähimmäiskoosta ja järjestämispaikoista.

Iltapäivätoimintapaikkaa on mahdollista hakea sähköisesti kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ajalla 6.-14.2.2019 tai paperisella hakulomakkeella ajalla 6.-28.2.2019. Lomakkeen voi tulostaa Jämsän kaupungin internet-sivuilta. Lisäksi niitä saa iltapäivätoimintaa järjestäviltä kouluilta ja kaupungin neuvonnasta, os. Keskuskatu 8, 42100 Jämsä.

Ensi syksynä 2. luokan aloittavien oppilaiden iltapäivätoimintapaikkoja voi hakea Wilman kautta 6.-14.2.2019 ja paperisella lomakkeella 6.-28.2.2019. 
Paperiset hakulomakkeet palautetaan 28.2. mennessä osoitteella Jämsän kaupunki, Iltapäivätoiminta, Minna Kinnunen, Opinkuja 2, 35600 Halli.

Ensi syksynä 2.luokan aloittavien oppilaiden huoltajia tiedotetaan iltapäivätoimintaan hakemisesta.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään oppilaan kotiosoitteeseen.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja siihen ilmoittautumisesta antaa Jämsän kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn