Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä kuntosalin lakkauttamista ei toteuteta, ja että kau­pun­gin­hal­li­tus tekee asiasta tarvittavan kirjauksen/ehdotuksen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le osana selvityshenkilö Härkösen raportin ko­ko­nai­suut­ta.  

Länkipohjan kuntosalitoiminta voidaan jatkaa siihen saakka, kun kou­lu­kiin­teis­tös­sä toimii koulu kuitenkin niin, että mikäli kuntosaliin tu­lee tehtäväksi isoja investointeja, asia voidaan arvioida uudelleen.

Mikäli koulun toiminta lakkaa, kuntosalin toiminta ja sijoittuminen tu­lee arvioitavaksi uudelleen tilojen tehokkaan käytön periaatteen mu­kai­ses­ti ja / tai sen mukaan, että laitteet lahjoitetaan kyläläisille /ky­läl­le. Arviointia tehdään suhteessa asiakasmäärään.

Kuntosaliin mahdollisesti tehtäväksi tulevien laitehankintojen osalta sel­vi­te­tään mahdollisuudet avustuksiin ja /tai lahjoituksiin.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
p. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn