Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä Länkipohjan kirjaston lakkauttamista toteuteta, ja et­tä kaupunginhallitus tekee asiasta tarvittavan kir­ja­uk­sen/eh­do­tuk­sen kaupunginvaltuustolle osana selvityshenkilö Härkösen raportin ko­ko­nai­suut­ta.  

Länkipohjan lähikirjaston omatoimivarustus toteutetaan, mutta va­rus­tus asennetaan ja muutostyöt tehdään niihin tiloihin, joissa ti­lo­jen tehokkaan käytön periaate toteutuu. Siihen saakka lä­hi­kir­jas­to jatkaa nykyisillä aukioloajoilla. Avoinna pitämiseen val­von­ta­te­htä­vään osalta haetaan tarvittaessa ratkaisua työllistämisyksikön kaut­ta.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Lautakunnan jäsen Jyrki Niittymaa esitti, että Länkipohjan lähikirjaston omatoimivarustus toteutetaan ja varustus asennetaan ja muutostyöt tehdään nykyiseen Länkipohjan lähikirjaston rakennukseen. Siihen saakka lähikirjasto jatkaa nykyisillä aukioloajoilla. Avoinna  pitämiseen valvontatehtävän osalta haetaan tarvittaessa ratkaisua työllistämisyksikön kautta.  Niittymaa esitystä kannatti jäsen Sirpa Peltonen.

Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai seitsemän (7) ääntä (Similä, Pasanen, Altti, Laitinen, Peutere-Heikka, Salokorpi) ja Niittymaan esitys kolme (3)  ääntä  (Niittymaa, Peltonen, Koskela)

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn