Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Juokslahden koulun lakkauttamista ei toteuteta vaan Juokslahden koulu jatkaa kyläkouluna, josta löytyy lähipalveluna peruskoulun 1.-6. luokat ja varhaiskasvatus sekä esikouluopetus.

Asiasta tarvittiin kaksi äänestystä.

Jäsen Sirpa Peltonen esitti, että Juokslahden koulun lakkauttamista ei toteuteta vaan Juokslahden koulu jatkaa kyläkouluna, josta löytyy lähipalveluna peruskoulun 1.-6. luokat ja varhaiskasvatus sekä esikouluopetus. Peltosen esitystä kannattivat  jäsenet  Pekka Pasanen, Jyrki Niittymaa ja Eero Koskela.

Lautakunnan puheenjohtaja Matti Similä, jota kannatti jäsen Saara Peutere-Heikka, esitti, että  sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esittämä kou­lun lakkautaminen toteutetaan. Kaupunginvaltuusto  linjaa to­teu­tus­ajan­koh­dak­si  1.8.2021 alkaen. Selvityshenkilö Härkösen esittämää oppilaaksiottamisen päättämistä 31.7.2019 alkaen ekaluokkalaisten osalta ei toteuteta. Mikäli kau­pun­gin­val­tuus­to tekee linjapäätöksen koulun lakkauttamisesta 1.8.2021 alkaen, varsinaisen koulun  lakkauttamisprosessin loppuun saat­ta­mi­nen ennen kesäkautta on epävarmaa. Lv. 2019-2020 eka­luok­ka­lais­ten kouluun ilmoittautuminen on myös käynnissä.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau­pun­gin­val­tuus­ton päätöksen jälkeen kaupunginhallitus käynnistää Juoks­lah­den koulun lakkauttamisprosessin.

2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta muutoin  toteuteta ja että kaupunginhallitus tekee asias­ta tarvittavan  kirjauksen/ehdotuksen kaupunginvaltuustolle  osa­na selvityshenkilö Härkösen raportin kokonaisuutta.

Juokslahden  varhaiskasvatuspalvelu  järjestetään toistaiseksi lä­hi­pal­ve­lu­na enintään nykylaajuisena.

Koulun lakkauttamistilanteessa Juokslahdella  järjestettävän var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun tilojen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan ti­lo­jen tehokkaan käytön -periaatteen mukaisesti.

3) Sivistyslautakunta lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käyn­nis­tää yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ­voi­man vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu­dis­ta­mi­sek­si. Tässä vaiheessa menettelyssä arvioidaan en­na­koi­ta­via perusopetuksen henkilövoimavaroja ja toiminnan suunnittelua.

 

Äänestyksen tulos: Peltosen esitys 7 ääntä (Pekka Pasanen, Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Timo Salokorpi, Jyrki Niittymaa)

Similän esitys                           2 ääntä (Matti Similä, Saara Peutere-Heikka)

 

Esittelijän ehdotus vastaan Peltosen esitys

 

Esittelijän ehdotus:

1) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esittämä kou­lun lakkautaminen toteutetaan. Kaupunginvaltuusto  linjaa to­teu­tus­ajan­koh­dak­si  1.8.2021 alkaen. Koulun lakkautuessa  esiopetus tu­lee  järjestettäväksi  ydinkeskustan muissa päiväkodeissa. Näin voi­daan tukea lapsen opinpolkua esiopetuksesta perusopetukseen. Sii­tä tehdään kuitenkin prosessin yhteydessä erillinen päätös.

Selvityshenkilö Härkösen esittämää oppilaaksiottamisen päättämistä 31.7.2019 alkaen ekaluokkalaisten osalta ei toteuteta. Mikäli kau­pun­gin­val­tuus­to tekee linjapäätöksen koulun lakkauttamisesta 1.8.2021 alkaen, varsinaisen koulun  lakkauttamisprosessin loppuun saat­ta­mi­nen ennen kesäkautta on epävarmaa. Lv. 2019-2020 eka­luok­ka­lais­ten kouluun ilmoittautuminen on myös käynnissä.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau­pun­gin­val­tuus­ton päätöksen jälkeen kaupunginhallitus käynnistää Juoks­lah­den koulun lakkauttamisprosessin.

2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta muutoin  toteuteta ja että kaupunginhallitus tekee asias­ta tarvittavan  kirjauksen/ehdotuksen kaupunginvaltuustolle  osa­na selvityshenkilö Härkösen raportin kokonaisuutta.

Juokslahden  varhaiskasvatuspalvelu  järjestetään toistaiseksi lä­hi­pal­ve­lu­na enintään nykylaajuisena.

Koulun lakkauttamistilanteessa Juokslahdella  järjestettävän var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun tilojen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan ti­lo­jen tehokkaan käytön -periaatteen mukaisesti.

3) Sivistyslautakunta lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käyn­nis­tää yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ­voi­man vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu­dis­ta­mi­sek­si. Tässä vaiheessa menettelyssä arvioidaan en­na­koi­ta­via perusopetuksen henkilövoimavaroja ja toiminnan suunnittelua.

Äänestyksen tulos

esittelijän ehdotus: 0 ääntä
Peltosen esitys 7 ääntä (Pekka Pasanen, Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa  Peltonen,  Timo Salokorpi, Jyrki Niittymaa)
Tyhjää 2 (Saara Peutere-Heikka ja Matti Similä)

Lisätietoja:
Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p 0400 542 062
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn