Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Koskenpään koulun lakkauttamista ei toteuteta raportissa esitetyllä tavalla vaan koulun toiminta säilytetään. Myös esiopetus järjestetään Koskenpäällä.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei selvityshenkilö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä Koskenpään varhaiskasvatuspalvelun osalta toteuteta. Koskenpään varhaiskasvatuspalvelu järjestetään Koskenpäällä lähipalveluna.

Sivistyslautakunta toteaa, että Koskenpään koulun ja varhaiskasvatuksen lopettaminen on täysin vastoin hyväksyttyä ja voimassa olevaa kuntastrategiaa ja pyrkimystä säilyttää Jämsän kylät elinvoimaisina

Asiasta tarvittiin kaksi äänestystä.

Jäsen Niittymaa esitti

  • että  sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esittämää Koskenpään koulun lakkauttamista ei toteuteta raportissa esitetyllä tavalla vaan koulun toiminta säilytetään. Myös esiopetus järjestetään Koskenpäällä.
  • Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei selvityshenkilö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä Koskenpään varhaiskasvatuspalvelun osalta toteuteta. Koskenpään varhaiskasvatuspalvelu järjestetään Koskenpäällä lähipalveluna.
  • Lautakunta merkitsee  kaupunginhallituksen päätöksellä toimeenpannut  kuntalais- ja henkilöstökyselyt  sekä toimialalla tehdyt vaikutusten  arvioinnit tiedoksi ja ottaa niiden tulokset soveltuvin osin huomioon osana päätöksen perusteluja,  kokonaisharkintaa ja vaikutusten arviointia. Tulokset käsitellään myös sivistystoimialalla työyhteisökokouksissa.
  • Sivistyslautakunta toteaa, että Koskenpään koulun ja varhaiskasvatuksen lopettaminen on täysin vastoin hyväksyttyä ja voimassa olevaa kuntastrategiaa ja pyrkimystä säilyttää Jämsän kylät elinvoimaisina.

Niittymaa esitystä kannattivat  jäsenet Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Timo Salokorpi, Jyrki Niittymaa.

Lautakunnan puheenjohtaja Matti Similä, jota kannatti jäsen Saara-Peutere Heikka ja jäsen Pekka Pasanen esitti,

1) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esitt­ä­mä  oppilasmääräraja (koulun oppilaat, vl. 1-6) Kos­ken­pään koulun osalta otetaan käyttöön. Oppilasmääräraja on si­ten alle 38 oppilasta. Kun tuo raja alittuu, koulun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­si käynnistetään  kaupunginhallituksen toimesta

2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta muutoin  toteuteta ja että kaupunginhallitus tekee asias­ta tarvittavan  kirjauksen/ehdotuksen kaupunginvaltuustolle  osa­na selvityshenkilö Härkösen raportin kokonaisuutta.
Koskenpään varhaiskasvatuspalvelu  järjestetään toistaiseksi lä­hi­pal­ve­lu­na enintään nykylaajuisena.
Koulun lakkauttamistilanteessa Koskenpäällä järjestettävän var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun tilojen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan tilojen te­hok­kaan käytön -periaatteen mukaisesti.

3) Sivistyslautakunta lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käyn­nis­tää yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ­voi­man vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu­dis­ta­mi­sek­si. Tässä vaiheessa menettelyssä arvioidaan en­na­koi­ta­van perusopetuksen henkilövoimavaroja ja toiminnan suunnittelua.

Äänestyksen tulos

Niittymaa esitys 6 ääntä (Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Timo Salokorpi, Jyrki Niittymaa)  Similän esitys 3 ääntä (Matti Similä, Pekka Pasanen, Saara Peutere-Heikka)

Toisessa äänestyksessä vastakkain esittelijän ehdotus ja Jyrki Niittymaa esitys.

Esittelijän ehdotus

1) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esitt­tä­mä  oppilasmääräraja (esiopetuksen ja koulun oppilaat yhteensä) Kos­ken­pään koulun osalta otetaan käyttöön. Oppilasmääräraja on si­ten alle 35 oppilasta. Kun tuo raja alittuu, koulun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­si käynnistetään kaupunginhallituksen toimesta. Koulun lak­kau­tues­sa esiopetus tulee järjestettäväksi Koivulinnan päiväkodissa. Sii­tä tehdään kuitenkin prosessin yhteydessä erillinen päätös

2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta muutoin toteuteta ja että kaupunginhallitus tekee asias­ta tarvittavan  kirjauksen/ehdotuksen kaupunginvaltuustolle  osa­na selvityshenkilö Härkösen raportin kokonaisuutta.
Koskenpään varhaiskasvatuspalvelu järjestetään toistaiseksi lä­hi­pal­ve­lu­na enintään nykylaajuisena.
Koulun lakkauttamistilanteessa Koskenpäällä järjestettävän var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun tilojen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan tilojen te­hok­kaan käytön -periaatteen mukaisesti.
 
3) Sivistyslautakunta lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käyn­nis­tää yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ­voi­man vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu­dis­ta­mi­sek­si. Tässä vaiheessa menettelyssä arvioidaan en­na­koi­ta­van perusopetuksen henkilövoimavaroja ja toiminnan suunnittelua.

Äänestyksen tulos

Niittymaa esitys 7 ääntä (Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Timo Salokorpi, Jyrki Niittymaa)
Esittelijän esitys 2 ääntä (Matti Similä, Saara Peutere-Heikka)

 

Lisätietoja
Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn