Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Länkipohjan koulun lakkauttamista ei toteuteta raportissa esitetyllä tavalla vaan koulun toiminta säilytetään. Myös esiopetus järjestetään Länkipohjassa.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei selvityshenkilö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä Länkipohjan varhaiskasvatuspalvelun osalta toteuteta.  Länkipohjan varhaiskasvatuspalvelu järjestetään Länkipohjassa lähipalveluna.

Sivistyslautakunta toteaa, että Länkipohjan koulun ja varhaiskasvatuksen lopettaminen on täysin vastoin hyväksyttyä ja voimassa olevaa kuntastrategiaa ja pyrkimystä säilyttää Jämsän kylät elinvoimaisina

Asiasta tarvittiin kaksi äänestystä.

Jäsen Niittymaa esitti:

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että

1) Selvityshenkilö Härkösen raportissa esittämä kou­lun lakkautamista ei toteuteta vaan koulun toiminta säilytetään. Myös esiopetus järjestetään Länkipohjassa.
2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta toteuteta. Länkipohjan varhaiskasvatuspalvelu järjestetään Länkipohjassa lähipalveluna.
3) Sivistyslautakunta toteaa, että Länkipohjan koulun ja varhaiskasvatuksen lopettaminen on täysin vastoin hyväksyttyä ja voimassa olevaa kuntastrategiaa ja pyrkimystä säilyttää Jämsän kylät elinvoimaisina.

Niittymaan esitystä kannattivat  jäsenet  Pekka Pasanen, Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Timo Salokorpi ja Jyrki Niittymaa (7 ääntä).
Lautakunnan puheenjohtaja Matti Similä, jota kannatti jäsen Saara-Peutere Heikka

1) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esittämä kou­lun lakkautaminen toteutetaan. Kaupunginvaltuusto  linjaa to­teu­tus­ajan­koh­dak­si  1.8.2021 alkaen.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau­pun­gin­val­tuus­ton päätöksen jälkeen kaupunginhallitus käynnistää Länkipohjan  koulun lakkauttamisprosessin.

2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta muutoin  toteuteta ja että kaupunginhallitus tekee asias­ta tarvittavan  kirjauksen/ehdotuksen kaupunginvaltuustolle  osa­na selvityshenkilö Härkösen raportin kokonaisuutta.
Länkipohjan  varhaiskasvatuspalvelu  järjestetään toistaiseksi lä­hi­pal­ve­lu­na enintään nykylaajuisena.
Koulun lakkauttamistilanteessa  Länkipohjassa  järjestettävän var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun tilojen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan ti­lo­jen tehokkaan käytön -periaatteen mukaisesti.

3) Sivistyslautakunta lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käyn­nis­tää yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ­voi­man vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu­dis­ta­mi­sek­si. Tässä vaiheessa menettelyssä arvioidaa ennakoitavia pe­rus­ope­uk­sen henkilövoimavaroja ja toiminnan suunnittelua.
Similän esitystä kannattava Saara Peutere-Heikka ja Matti Similä (2 ääntä).
Toisessa äänestyksessä vastakkain oli Jyrki Niittymaan esitys ja esittelijän ehdotus.

Esittelijän ehdotus

1) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että selvityshenkilö Härkösen raportissa esittämä kou­lun lakkautaminen toteutetaan. Kaupunginvaltuusto  linjaa to­teu­tus­ajan­koh­dak­si  1.8.2021 alkaen. Koulun lakkautuessa  esiopetus tu­lee  järjestettäväksi  Hallin päiväkodissa. Näin tuetaan lapsen opin­pol­kua esiopetuksesta perusopetukseen.  Siitä tehdään kui­ten­kin prosessin yhteydessä erillinen päätös.
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau­pun­gin­val­tuus­ton päätöksen jälkeen kaupunginhallitus käynnistää Länkipohjan  koulun lakkauttamisprosessin.

2) Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei sel­vi­tys­hen­ki­lö Härkösen raportissa esitettyä toimenpidettä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun osalta muutoin  toteuteta ja että kaupunginhallitus tekee asias­ta tarvittavan  kirjauksen/ehdotuksen kaupunginvaltuustolle  osa­na selvityshenkilö Härkösen raportin kokonaisuutta.
Länkipohjan  varhaiskasvatuspalvelu  järjestetään toistaiseksi lä­hi­pal­ve­lu­na enintään nykylaajuisena.
Koulun lakkauttamistilanteessa  Länkipohjassa  järjestettävän var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun tilojen käyttö suunnitellaan ja toteutetaan ti­lo­jen tehokkaan käytön -periaatteen mukaisesti.

4) Sivistyslautakunta lautakunta esittää, että kaupunginhallitus käyn­nis­tää yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen yhteistoimintamenettelyn työ­voi­man vähentämiseksi, henkilöstörakenteen ja tehtäväkuvien uu­dis­ta­mi­sek­si. Tässä vaiheessa menettelyssä arvioidaan ennakoitavia pe­rus­ope­uk­sen henkilövoimavaroja ja toiminnan suunnittelua.

Äänestyksen tulos

Esittelijän ehdotus: 1 ääni (Matti Similä)
Peltosen esitys 7 ääntä (Pekka Pasanen, Tiina Altti, Eero Koskela, Mikko Laitinen, Sirpa Peltonen, Timo Salokorpi ja Jyrki Niittymaa)
Tyhjää 1 (Saara Peutere-Heikka)

 

Lisätietoa:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn