Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus kokoontui poikkeuksellisesti torstaina. Hallitus antoi lausuntoja sekä hallinto-oikeudelle että aluehallintovirastolle.

Organisaatioselvityksestä käytiin lähetekeskustelu. Hallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen toteaa, että lautakuntien keräämät summat ovat riittämättömät. "Paljon jää kaupunginhallituksen tehtäväksi", Rantanen tiivistää. Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen on samaa mieltä: "Lautakuntien esitykset eivät riitä."

Kaupunginjohtaja antaa oman esityksensä torstaina 28.2. Kaupunginhallitus käsittelee sitä 4.3. Kaupunginvaltuusto tekee päätökset keskiviikkona 17.4. Kuntalaistilaisuus selvityksestä pidetään Vitikkala-salissa 27.3. klo 18-20.

Lausunto valituksiin Himoksen osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta, osa-alueet 2-4, osa 2

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyysi Jämsän kaupungin lausuntoa Himoksen osayleiskaavan laajennuksen ja muutoksen osa-alueiden 2-4 osan 2 hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tehtyihin kahteen valitukseen. Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 5.11.2018 § 47.

Lausunnossa todetaan lopuksi, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta kaavan hyväksymistä koskeva päätös olisi lainvastainen, jolloin se tulisi hylätä tai sitä tulisi muuttaa.

Keskustelun kuluessa Pekka Laaksonen Seija El Sayedin kannattamana ehdotti, että "riitelyn sijasta kaava palautetaan uudelleen valtuustokäsittelyyn. Tämä lausunto annetaan myös HHO:lle". Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä pohjaehdotus sai 6 ääntä (Rantanen, Poti, Patronen, Kankainen, Kyrö, Haaparanta) ja Laaksosen ehdotus sai kaksi ääntä (Laaksonen ja El Sayed). Laaksonen ja El Sayed jättivät pöytäkirjaan eriävät mielipiteet.

Kaupunginhallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Lausuntoliitteet 

Lausunto Aluehallintovirastolle erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä sekä päivystyksen valvonnasta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Jämsän kaupungilta selvitystä Jokilaakson sairaalan päivystysjärjestelyistä, erityisesti siitä, onko Jokilaakson sairaalassa ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ja miten se on käytännössä järjestetty.

Jokilaakson sairaalan päivystyspisteellä on Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen toimilupa. Tämän hetkinen lupa on voimassa vuoden 2020 loppuun, jolloin toiminnan järjestämisvastuun on ollut tarkoitus siirtyä Jämsän kaupungilta perustettavalle maakunnalle.

Jokilaakson sairaalassa ei ole virallista Terveydenhuoltolain mukaista yhteispäivystystä. Tasoltaan päivystyspiste on kuitenkin pääosin vastannut vastaavan kunnallisen toimijan tasoa ja on mielestämme sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain vaatimuksen mukainen.

AVI:n kanssa käydyn neuvottelun perusteella suunnitteilla on perusterveydenhuollon päivystyksen vahvistaminen vuoden 2019 aikana yhteispäivystyksen vaatimusten mukaiseksi myös anestesiapäivystyksen, kirurgian ja sisätautien päivystyksen osalta.

Selvitystä pyydettiin myös kunkin keskittämisasetuksen 7 §:ssä mainitun sairausryhmän leikkausmääristä erikseen vuosina 2017 ja 2018.

Tekonivelleikkaukset: vuonna 2017: 320, vuonna 2018: 461
Selkäleikkaukset vuonna 2017: 77, vuonna 2018: 65

Tiettyjen leikkaustyyppien osalta ei ole päästy keskittämisasetuksessa vaadittuihin lukuihin, mutta asetuksessa vaaditut minimirajat ovat saavutettavissa jopa kuluvan toimintavuoden aikana.

Käytettävissä olevien laatumittareiden mukaan Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminta vertautuu joko valtakunnalliseen keskiarvoon tai sitä parempaan tasoon. Esimerkiksi vuonna 2017 leikkaustoiminnan infektioprosentti oli 1,28 % ja syviä tekonivelinfektioita oli 0,63 % (valtakunnallinen Perfect-aineisto 0,60
%).

Markku Kankainen esitti lisättäväksi ja huomioon otettavaksi, että yhteisyrityksen antamien tietojen perusteella annettavan lausunnon kautta Jämsän kaupunkia ei voida velvoittaa maksamaan aiheutuvia lisäkustannuksia. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jämsän 4H-yhdistys anomus Ruohonjuuri-hankkeen välirahoitukseen

Kaupunginhallitus myönsi 20 000 euron välirahoituken 4H-yhdistyksen hankkeelle. Velan korko on euribor 3 kk + 1 % välirahoituksen voimassaoloajalta.

http://jamsa.oncloudos.com/kokous/20191226-2-2.PDF

Kaupunginhallitus myöntää varhaiskasvatuksen alue-esimiehen viralle vakinaisen täyttöluvan 1.8.2019 alkaen.

Kaupunginpuutarhurin toimen täyttölupa

Kaupunginhallitus käsittelee talouden vakauttamiseen ja organisaatiorakenteeseen liittyviä toimenpideehdotuksia kokouksessaan 4.3.2019. Samassa yhteydessä käsitellään kaupunginpuutarhurin toimen täyttö.

Organisaatioselvityksen eteneminen

Hallitus kuuli talousjohtajan selvityksen talousarvion näkymistä vuodelle 2019 lautakuntien esitysten pohjalta ja merkitsi sen sekä lautakuntien ja johtokunnan päätökset tiedoksi. Lähetekeskustelussa käsiteltiin talouden vakautuksesta ja organisaatioselvitystä.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kuntalaisaloitteen Länkipohjan palveluista. Kuntalaisaloitteessa esitetään äänestystä siitä, yhdistetäänkö koko entisen Längelmäen kunta Jämsään tai Oriveteen. 

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Seuraava kaupunginhallituksen kokous pidetään 4.3.2019 klo 9.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn