Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle muun muassa uuden elinvoimalautakunnan ja elinvoimatoimialan perustamisesta sekä Jätehuoltoliikelaitoksen lakkauttamista. Määräraha elinvoiman ja markkinoinnin tehostamiseksi evättiin.

Kaupungin eri toimielimet ovat käsitelleet syksyn 2018 ja tammi-helmikuun 2019 aikana organisaatioselvityksen eri toimenpiteitä ja antaneet niistä esityksensä kaupunginhallitukselle. Organisaatioselvityksen tavoitteena oli saada noin yhtä veroprosenttia vastaava käyttötalousmenojen nettosäästö suunnitelmakaudelle.

Organisaatiouudistuksen toimenpiteet ja eri toimielinten esitykset ovat laajoja.  Esitykset perusteluteksteineen löytyvät kaupungin internetsivulta www. jamsa.fi. Esityslistan asiakohdassa 4 toimielinten esitykset ovat tiivistettyinä toimialoittain.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginpuutarhurille ei myönnetä täyttölupaa, vaan tehtävä täytetään sisäisesti ja järjestelyjen toimivuus arvioidaan kuluvan vuoden aikana.  Rakennustarkastajalle täyttölupaa ei myönnetä, tarvittava työ hankitaan ostopalveluna. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Länkipohjan palveluita valmistellaan erikseen.

Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen jätti eriävän mielipiteensä rakennustarkastajan rekrytoinnista. Kaupunginjohtajan esitykseen sisältyi myös lisäresurssi markkinointiin. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan esitystä siunannut. Äänestystulos 2-6.

- Markkinoinnissa mennään nyt kaupunginhallituksen viitoittamalla tiellä, mutta pidän hyvänä elinvoimatoimialan perustamista ja kyseisen toimialan rekrytoimista, Salminen toteaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Piritta Rantasen ehdotuksen, että kaupungin omistamia peltoja myydään tukioikeuksin, alueita, jotka eivät sijaitse strategisesti tärkeillä alueilla myydään tarjouskaupalla. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Myllymäki 2 tonttien myynti annetaan ulkopuoliselle.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lautakuntien ja johtokuntien esitykset koskien organisaatioselvitystä ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi em. esitykset.


Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy:

  1. euromääräiset muutokset esittelytekstin ja talousliitteen mukaisesti (Kj-LTA2019) sekä
  2. esityslistan liitteen mukaiset henkilöstömenosäästöt. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että henkilöstön irtisanomisia ei toteuteta.
  3. organisaatiomuutoksena teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan lakkauttamisen
  4. teknisen- ja ympäristölautakuntien tilalle perustettavaksi elinvoimalautakunta 1.1.2020 alkaen, joka hoitaa molempien aikaisempien lautakuntien tehtävät.
  5. Jämsän Jätehuoltoliikelaitoksen lakkautetaan johtokuntineen 31.12.2019. Tehtävät hoidetaan elinvoimalautakunnassa.
  6. lakkautetaan Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunta 31.12.2019. Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävät hoitaa elinvoimalautakunnan jaosto. Kaupunginhallitus päättää jaostojen perustamisesta 30.9.2019 mennessä.
  7. elinvoimalautakunnassa on 9 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet, lautakunnan jaostoissa on 3 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
  8. kaupunginhallitus perustaa elinvoimatoimialan hallinnollisten uudelleen organisointien jälkeen elinvoimatoimialajohtajan viran
  9. määrärahaa elinvoiman ja markkinoinnin tehostamiseksi eli markkinointipäällikön tehtävään Jämsekille ei myönnetä.

Asiakohta 4 esityslistassa

Pääluottamusmiehet ja kaupungin johtoryhmä käsittelevät organisaatioselvityksen henkilöstövaikutuksia ja yhteistoimintalain soveltamista ja tulkintaa sisäisessä palaverissa 5.3.2019.
Organisaatioselvityksestä on avoin kuntalaistilaisuus 27.maaliskuuta 2019.
Kaupunginvaltuuston päättää organisaatioselvitystä koskevista toimenpiteistä 17.huhtikuuta 2019.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn