Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus esittää kyläkoulujen lakkauttamista oppilasmäärien vähentyessä 33 oppilaaseen. Kylien päiväkodit jatkaisivat toimintaansa nykylaajuisena.

Organisaatioselvityksen raportin mukaan kaupungin väestön muutos heijastuu voimakkaasti sivistystoimen palveluihin ja tarkoituksenmukaiseen palveluverkkoon. Raportti sisältää useita eri toimenpide-ehdotuksia jotka kohdistuvat toimialan eri yksiköihin, toimitiloihin ja palvelujen järjestämistapaan.

Raportissa esitettyjen toimenpiteiden valmistelun kuluessa sivistystoimialalla on oltu laajasti monilla tavoin vuorovaikutuksessa ja dialogissa yksiköiden henkilöstön, sivistyslautakunnan, kaupunginhallituksen, koulujen oppilaiden vanhempien sekä varhaiskasvatuksen hoitolasten huoltajien kanssa.

Kiinteistöt ja tilojen käyttö

Kaupunginhallitus päätti, että palvelujen sijoittumisessa toteutetaan tilojen tehokkaan käytön periaatetta ja tarkastelun alaisten palvelujen osalta tehdään tilaselvitys. Tarpeettomaksi käyvistä kiinteistöistä luovutaan.


Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle palveluiden osalta seuraavaa

Koulut

Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulujen oppilasmäärän vähentyessä 33 oppilaaseen (ei sis. esiopetusta), niin kyseisen koulun lakkautusprosessi käynnistetään välittömästi siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain 4 kertaa vuodessa.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen palvelut jatkuvat nykylaajuisena. Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan varhaiskasvatuksen lakkauttamista, ml. esiopetus, ei toteuteta.

Länkipohjan lähikirjasto

Länkipohjan lähikirjaston omatoimikirjastokonseptista luopumista ei toteuteta. Palvelu järjestetään sivistyslautakunnan 13.2.2019 päätöksen reunaehdoin.

Länkipohjan kuntosali

Länkipohjan kuntosalin lakkauttamista ei toteuteta. Palvelu järjestetään sivistyslautakunnan 13.2.2019 päätöksen reunaehdoin.

Palvelusetelijärjestelmä

Kaupunginvaltuusto merkitsee hyväksyttynä tiedoksi konsultin esittämän varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän valmistelutilanteen. Palvelusetelijärjestelmän valmistelu jatkuu.

Kaupunginhallituksen esityslista asiakohta 5.
 
Pääluottamusmiehet ja kaupungin johtoryhmä käsittelevät organisaatioselvityksen henkilöstövaikutuksia ja yhteistoimintalain soveltamista ja tulkintaa sisäisessä palaverissa 5.3.2019.
Organisaatioselvityksestä on avoin kuntalaistilaisuus 27.maaliskuuta 2019.
Kaupunginvaltuuston päättää organisaatioselvitystä koskevista toimenpiteistä 17.huhtikuuta 2019.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen p. 050 545 1123
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062
kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn