Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus on maanantaina 4. maaliskuuta pitämässään kokouksessa hyväksynyt neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Kaupunginhallitus päätti, että työntekijöiden irtisanomisia ei toteuteta.

Yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut on käynnistettävä aina kun organisaatiossa suunnitellaan muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Organisaatioselvityksen ehdottamissa toimenpiteissä ja rakennemuutoksissa on henkilöstövaikutuksia.

Esitys sisältää sekä vapaaehtoisia keinoja että työnantajan toimenpiteitä säästöjen aikaansaamiseksi.

Työntekijöille tarjottavia vapaaehtoisia keinoja säästöjen aikaansaamiseksi ovat muun muassa vapaaehtoinen virkavapaa, lomarahan vapaaksi vaihtaminen ja erilaiset työaikajärjestelyt. Edellytyksenä vapaaehtoisille keinoille on, ettei tehtävässä ole sijaistustarvetta ja niihin on työantajan suostumus.

Työnantajan toimenpiteitä voivat olla tehtävien täyttämättä jättäminen ja vakanssien lakkauttaminen, tehtäväkuvien ja nimikkeiden muutokset sekä mahdolliset liikkeenluovutukset.

Kaupunginjohtajan esitys henkilötyövuosien supistamisesta on esitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa torstaina 28.2.2019.

Henkilöstöjärjestöjen mielestä säästöt sisältävät runsaasti henkilöstöriskejä, jotka on huolella arvioitava. Pääluottamusmiehet ovat huolissaan henkilöstön jaksamisesta paineen alla.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen p. 040 142 7111
kaupunginhallituksen pj. Piritta Rantanen p. 050 545 1123
kaupunginhallituksen vpj. Seija El Sayed p. 040 730 2405

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn