Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto on 11.6.2018 § 22 päät­tä­nyt muuttaa Kuoreveden kirjaston toimintatavaksi oma­toi­mi­kir­jas­ton. Omatoimikirjasto tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta käyttää kir­jas­ton palveluja itsenäisesti. Pääsy kirjastotilaan edellyttää tun­nis­tau­tu­mis­ta kirjastokortin ja siihen liitetyn pin-koodin avulla ennen kuin ovien lukitus aukeaa. Lainaaminen ja palauttaminen tapahtuvat au­to­maa­teil­la ja tilaa valvotaan etävalvonnalla. Omatoimikäytön mah­dol­lis­ta­va varustus koostuu kulunvalvonnasta, ääni- ja va­lo-oh­jauk­ses­ta, kameravalvontajärjestelmästä sekä lainaus- ja pa­lau­tus­toi­min­to­jen automatisoinnista

Omatoimikirjastolle hyväksyttiin käyttösäännöt sivistyslautakunnan kokouksessa 6.3.2019. Sääntöjen mukaan kirjasto on avoinna ma – su klo 7 – 21. Sisäänkirjautuminen tapahtuu Keski-kirjastokortilla ja PIN-koodilla. Omatoimikirjaston itsenäiseen käyttöön ei sovelleta ikärajoja. Alle15-vuotiaan huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta käytöstä.

Kirjasto voi laatia käyttösääntöjä tarkentavia ohjeita tarpeen mukaan. Sääntöjen toimivuutta arvioidaan vuoden 2019 aikana ja siitä raportoidaan sivistyslautakunnalle mahdollisia muutoksia varten.

Kuoreveden kirjaston osalta kaapelointityöt ovat käynnissä. Omatoimikirjaston toiminnan käynnistämisestä tiedotetaan erikseen.

Omatoimikirjaston käyttösäännöt (pdf)

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn