Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunki on aloittanut työn pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämiseksi.
Suojelusuunnitelman laatimisen keskeinen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Tämä edellyttää sekä suunnitelmallisuutta että kattavaa tietoa pohjavesialueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä pohjavesialueella sijaitsevista pohjaveden laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista. Suojelusuunnitelman laatimista koskevat säännökset on sisällytetty vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin (1299/2004, VMJL) 2a lukuun (lakimuutos 1263/2014).

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmis syksyllä 2019.

Lisätietoja:
ympäristöpäällikkö Piia Koski p. 0400 243 351 ja
tekninen johtaja Tarja Kuisma p. 040 583 8699

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn