Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Nuorten Suomi ry palkitsee vuosittain nuoria toimijoita ja nuorten taustalla toimivia tukijoita, tsemppareita ja tsemppaajia. Maakuntatason valinnat tehdään kuntien esityksien pohjalta. Jämsän tsemppareina palkittiin nuoret 4 H-yrittäjät Valtteri Lahtinen ja Elmeri Palokangas. Tsemppaajina palkittiin Jämsän 4 H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Toivakka ja ohjaaja Nina Peltola.

Nuorten valintakriteereitä ovat 14–19 -vuoden ikä, aktiivinen harrastustoiminta ja myönteinen sekä toisiakin huomioiva elämänasenne. Palkitut nuoret ovat omalla ideoinnillaan ja yritteliäisyydellään työllistäneet itsenä 4 H-yrityksen kautta. Erottuvan mainonnan lisäksi tieto yrittäjistä levisi asiakkaiden ja kavereiden kautta. Yritystoiminta jatkuu edelleen koulutyön ohessa.  Nuorten tulokset ja hyvä asiakaspalaute innostavat varmasti ensi vuonna yhä uusia nuoria työllistämään itsensä yrittäjinä.

 

Nuorten tukijan valinta perustuu kannustavaan asenteeseen, jolla nuoria tuetaan omaan toimintaan. Tukijan tulee suhtautua nuorten asioihin ja ideoihin avoimesti. Idea 4 H-yrittäjyyden sisällyttämisestä kaupungin kesätyöllistämisen tukimuotoihin saatiin 4 H-yhdistykseltä. Yhdistys on neuvonut nuo­ria ja hoitanut tarpeelliset taustatoimet yritystoiminnan mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. 4 H -yhdistyksen kautta nuoret ovat hoitaneet myös tar­vit­ta­vat tilitykset ja yhdistys on varmistanut kirjanpidon oi­keel­li­suu­den.

Jämsän 4 H-yhdistyksen osuus kaupungin nuorten kesätöiden suun­nit­te­lus­sa on ollut useita vuosia merkittävä ja uusi päänavaus on tuo­nut hyvän lisäyksen kesätyöllistämisen tukimuotoihin.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn