Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa kaupunginvaltuusto muun muassa hyväksyi hulevesitaksan noudattamisalueet ja jatkoi Himoksen kylpylähankkeen aiesopimuksen määräaikaa.

Esityslista


Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Kaupunginhallitus saattoi kaupunginvaltuustolle tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaiset varavaltuutettujen määrien täydennykset.

Uusiksi varavaltuutetuiksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2017-2021 määrätään vahvistettu vaalitulos huomioiden seuraavat henkilöt:

SDP: Lasse Rikkonen varasijalle 13
Vasemmisto: Maritta Parkkonen varasijalle 3, Riitta Kangas varasijalle 4
Liike Nyt Jämsä: Hannes Laasonen varasijalle, ei enempää määrättäviä, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi.

Eropyynnöt luottamustoimesta / tarkastuslautakunnan jäsen PIrjo Lindeman ja varajäsen Ella Myllymäki

Kaupunginvaltuusto myönsi Pirjo Lindemanille ja Ella Myllymäelle eron em. luottamustoimesta ja nimesi tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Pirjo Seleniuksen ja varajäseneksi Merja Hiljasen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Vuoden 2018 tilinpäätöstilanne ja merkittävimmät ylitykset ja alitukset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esittelytekstissä mainitut selvitykset tulosaluetason ylitysten osalta ja merkitsi muilta osin annetut selvitykset tiedokseen.

Hulevesitaksa

Hulevesi on maan pinnalta, rakennusten katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesien hallintaan liittyvä lainsäädäntö on muuttunut 1.9.2014. Lakimuutoksen myötä hulevesien hallinta ei ole enää vesihuoltoa.

Kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat sellaiset kiinteistöt, joita kunnan hulevesijärjestelmä palvelee huolehtimalla hulevesien hallinnasta. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueella hulevesimaksu tullaan laskuttamaan noin 4900 kiinteistöltä. Hulevesimaksun laskutus toteutetaan kuntarekisterissä olevien tietojen perusteella vuodesta 2019 alkaen, edellisen vuoden 31.12. tilanteen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taksan noudattamisalueet teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Äänestys 30 - 12 (1 tyhjä). Vastaesityksenä oli valtuutettu Niittymaan esitys, että Jämsä ei aloita hulevesimaksun perintää toistaiseksi.

Pekka Kataja esitti, että hulevesimaksu palautetaan valmisteluun. Ehdotusta kannattivat Jukka Haaparanta, Esko Järvenpää, Jyrki Kokko ja Eero Koskela. Kaupunginvaltuusto äänesti asian palauttamisesta valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin kokouksessa äänin 22-21

Pekka Kataja teki myös esityksen, että kaikki hulevesitaksan perintäalueet poistetaan. Esitystä kannattivat Esko Järvenpää, Jyrki Niittymaa ja Eero Koskela. Äänestyksessä Niittymaan esitystä vastaan esitys hävisi 15 -3, 25 tyhjää.

Himoksen kylpylähanke / aiesopimuksen sisältämän määräajan jatkaminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän kaupunki jatkaa osaltaan Himos kylpyläprojektin aiesopimuksen kohdan 7.2 määräaikaa 3.2.2020 asti, ajankohtaan mennessä on oltava investointipäätös ja rakennustyöt on aloitettava, muutoin ko. aiesopimus raukeaa.

Kuntalaisaloitteet 2018

Kaupunginvaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Seuraaviin vuoden 2018 aikana jätettyihin kuntalaisaloitteisiin on annettu vastaus tai ne ovat valmistelussa (9 ja 10).

1.Jalankulkutie rautatieasemalle Pääskyläntien reunaan/portaat Kiukkoilantielle junasillan viereen
2. Länkipohjan koulun kehittäminen Vihreä metsä-ajatuksella
3. Länkipohjan kirjasto alueen aloittavaksi digitointikirjastoksi, 28.2.2018
4. Lähiliikunta-alueen perustaminen Hallin taajamaan keskusta-alueelle, 27.3.2018
5. Hallin urheilukentän alueen peruskunnostus
6. Kaupunki rakentaa vuoden 2019 aikana Himoksen kaavan mukaisen uimarannan ja venesataman laitureineen sekä tarvittavine laitteineen
7. Tien talvikunnossapito Haaparaitti/Viialantie
8. Kuntalaisaloite / Hallin taajama-alueen rantalehtopallokentän peruskorjaaminen
9. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Kaipolan koulutien yhteyteen - Vastaus valmistelussa
10. Längelmäen kunnan kuntaliitoksen vääryyden korjaaminen; Jämsän kaupunki 1) selvittää kuinka tämän kuntaliitoksen toteuttaminen olisi mahdollista, 2) aloittaa toimet Längelmäen kunnan alueen yhtenäiseksi saattamiseksi joko osana Oriveden kaupunkia tai Jämsää, 3) toteuttaa Längelmäen asukkaille tärkeän kunnan alueen jälleen yhtenäiseksi palauttamisen. - Vastaus valmistelussa.
11. Kaikilla koululaisilla mahdollisuus hankkia edullinen kuukausi- lippu, jolla pääsisi linja-autolla kouluun
12. Länkipohja - Rantakujan tyhjillään/kylmillään olevien rivitalojen purkaminen
13. Jämsä-mitalin myöntäminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen edellä olevat keskeneräiset kuntalaisaloitteet.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2018

Keskeneräisä valtuustoaloitteita on kaikkiaan 18 kappaletta. Esityslista.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelutilanteen 31.12.2018.

Valtuustoaloite 5.3.2018 / Lasten kotihoidontuen kuntalisä käyttöön Jämsässä

Jouni Kotiaho esitti, että valtuustoaloite palautettaisiin uudelleen valmisteluun. Esitystä kannattivat Eero Hakonen Pekka Kataja, Jyrki Kokko, Jukka Haaparanta ja Katja Minkkinen.
Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyiksi. Äänestys 23 – 19.

Valtuustoaloite 7.5.2018 / Särkijärven kuntotalon kehittäminen

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyiksi.

Valtuustoaloite 24.9.2018 / Jämsälle voidaan luoda uusi potentiaalinen elinvoimamahdollisuus

Jukka Haaparanta esitti, että asian käsittelyä ja selvitysten tekoa vielä jatketaan ja asia palautetaan takaisin valmisteluun. Esitystä kannattivat Jyrki Niittymaa, Eero Koskela, Esko Järvenpää, Pekka Kataja, Voitto Suosaari, Jyrki Kokko, Esa Niivee, Helena Salminen, Markku Kankainen, Eero Hakonen, Kari Nieminen, Mikko Laitinen, Pekka Pasanen, Reijo Himanen ja Jouni Kotiaho.

Kaupunginvaltuusto päätti, että asian käsittelyä ja selvitysten tekoa jatketaan ja asia palautetaan takaisin valmisteluun. Äänestys 27 – 13.

Valtuustoaloite 5.3.2018 / Vinnin tilasta Taitelijaresidenssi vai Taitelijakoti

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyiksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn