Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän Kelhänkadun virastotalossa on suoritettu tarkentavia tutkimuksia alkuvuodesta. Kiinteistössä työskentelevällä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöllä on ilmennyt edelleen sisäilmaan sopivaa oireilua. Henkilöstöstä eniten oireilevat ovat siirtyneet väistötiloihin talven 2018-2019 aikana.

Kiinteistöä on korjattu talvikauden 2017-2018 aikana. Tuolloin virastotalon puurunkoiset ulkoseinät, sadevesi- ja salaojajärjestelmä uusittiin sekä kellarissa poistettiin mineraalivillapintoja ja rakenteita, mitkä saattavat aiheuttaa sisäilmaan epäpuhtauksia.

Kiinteistön lisätutkimuksissa on edelleen havaittu tiettyjä sisäilmaa heikentäviä epäkohtia. Tutkimuksissa todettiin puutteita ilmanvaihdon toiminnassa, jonka johdosta kiinteistössä ilmenee alipaineisuutta. Kiinteistön kellarissa havaittiin paikoin lattioissa ja seinien alaosissa kosteuspoikkeamia sekä kosteusvaurioita. Kellarin kosteusvaurioista on ilmayhteydet muihin tiloihin. Lisäksi havaittiin päätyseiniin liittyviä ongelmia. Kiinteistön sivuseinät on kunnostettu aiemman remontin yhteydessä. Kahdessa toimiston sisäilman mikrobinäytteissä oli hieman epätavanomaista mikrobikasvustoa.

Tutkimuksen tekijä Sirate Oy on antanut korjaussuositukset epäkohdista, jotka edellyttävät ilmastoinnin ja rakenneliittymien osalta suunnittelua. Suunnitelmien odotetaan valmistuvan siten, että korjaukset voidaan aloittaa jo kesän 2019 aikana. Korjaukset on aloitettu poistamalla ilmayhteys kellarista yläkertaan.

Henkilöstön kokema oireilu on ollut mm. silmä- ja iho-oiretta, nuhaa, tukkoisuutta, pääkipua ja tunnetta, että happi ei riitä. Sisäilmatyöryhmä on arvioinut tilojen terveydellistä merkitystä henkilöstön kannalta. Sisäilmatyöryhmä on todennut ilmenneiden oireiden olevan ikäviä ja vievän työtehoa, silti pysyvä sairastumisen vaara niihin liittyen on pieni.


Lisätietoja:

Mika Maahi vt. kiinteistöpäällikkö p. 0400 635 468

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn