Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto kokous alkoi uusien kansanedustajien, Piritta Rantasen ja Jouni Kotiahon kukittamisella. Valtuusto käsitteli organisaatiouudistusta ja lähipalveluita. Elinvoimatoimialan perustaminen palautettiin uudelleen valmisteluun. Kyläkouluille asetettiin oppilasrajaksi 30.

Juokslahden, Koskenpään ja Länkipohjan lähipalvelut

Valtuusto ei lakkauttanut yhtään koulua, mutta asetti Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden kouluille oppilasmäärän alarajan. Koulun lakkautusprosessi alkaa kun oppilaita on alle 30. Koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain vuosittain. Lakkauttamisprosessin käynnistää kaupunginhallitus.

Asiasta äänestettiin kolme kertaa.

Ensin vastakkain oli, ettei yhtään koulua lakkauteta ja 28 oppilaan raja.
Äänestystulos: 20-19, 4 tyhjää.

Toisessa äänestyksessä vastakkain olivat 28 ja 30 oppilaan raja.
Äänestystulos: 21-20, 2 tyhjää.

Viimeisessä äänestyksessä oli vastakkain hallituksen esitys 33 oppilaan rajasta ja valtuutettu Eero Peltolan 30 oppilaan rajan esitys.
Äänestyksessä Peltolan esitys voitti äänin 37-3, 3 tyhjää.

Nykyisen laajuiset esiopetus ja varhaiskasvatuksen muut palvelut jatkuvat kylillä.

Valtuusto päätti, että palvelujen sijoittumisessa toteutetaan tilojen tehokkaan käytön periaatetta. Tarkastelun alaisten palvelujen osalta tehdään tilaselvitys. Tarpeettomaksi käyvistä kiinteistöistä luovutaan.

Omatoimikirjasto Länkipohjaan

Länkipohjan omatoimikirjasto toteutetaan niihin tiloihin, mikä tukee tilojen tehokkaan käytön periaatetta. Siihen saakka kun tilaratkaisut ovat kesken, lähikirjasto jatkaa nykyisillä aukioloajoilla.

Länkipohjan kuntosali

Länkipohjan kuntosalin lakkauttamista ei toteuteta. Kuntosalitoimintaa voidaan jatkaa siihen saakka, kun koulukiinteistössä toimii koulu. Mikäli kuntosaliin tulee tehtäväksi isoja investointeja, asia voidaan arvioida uudelleen.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä

Valtuusto merkitsi hyväksyttynä tiedoksi konsultin esittämän varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmän valmistelutilanteen. Valmistelua jatketaan. Järjestelmän soveltuvuudesta Jämsän kaupungin käyttöön ja käyttöönotosta tehdään päätökset tämän hetkisen arvion mukaan syksyn 2019 aikana.

Valtuutettu Uusipaasto esitti, että varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyvän selvitystyön yhteydessä selvitetään uudisrakentamisen lisäksi Vitikkalan koulurakennuksen osan käyttämistä 5 - 6 -vuotiaiden esikouluna. Mikäli kouluikäisten lukumäärä vähenee tilastojen mukaisella tavalla, säästetään tällä tavalla kiinteistökustannuksista ja voidaan tehdä merkittävää yhteistyötä varhaiskasvatuksen sekä erityis- ja kieliopetuksen kanssa. Esitys voitti äänestyksen 22-21.

Elinvoimatoimiala uuteen valmisteluun

Valtuusto palautti valmisteluun elinvoimatoimialan perustamiseen liittyvät asiat, mm. uuden lautakunnan ja elivoimatoimialan johtajan viran perustamisen.

Runttimäen maastohiihtokeskuksen sopimuksen irtisanomista ei hyväksytty. Valtuutettu Patrosen esityksestä talousarvioon palautetaan 4500 euron avustus. Äänestys 25-16, 1 tyhjä.

Jokilaakson Juusto Oy:lle laina höyrykonttia varten

Valtuusto myönsi Jokilaakson Juusto Oy:lle höyrykontti-investointia varten enintään 100.000 euroa lainan viiden vuoden maksuajalla. Lainan korko on 12 kuukauden euribor + 1 prosentti. Jämsän Yrityskiinteistöt Oy velvoitetaan antamaan kaupungille riittävät vakuudet.

Tilintarkastuspalveluiden hankinta 2019-2020

Valtuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen, että Jämsän kaupungin tilintarkastuspalvelut vuosille 2019-2020 hankitaan BDO Audiator Oy:ltä.

Esityslista 

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn