Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 8.5.2019 kamppailulajien tilojen käyttöä ja teki esityksen kaupunginhallitukselle, että se antaisi luvan tilojen käyttöön toimintakauden 2019-2020 ajaksi. Kamppailulajiseurat eivät ole vielä löytäneet toimivia, korvaavia tiloja la­jien­sa harrastustiloiksi. Näin halutaan turvata harrastustoiminnan katkeamattomuus. Tilojen käytöstä luopumisesta aiheutuva säästö on on arvioitu uudelleen ja vaikutus kustannuksia vähentävästi on noin. 2 000 euroa.

Myös Jämsän lukio ja Jämsänjoen yh­te­näis­kou­lu jatkavat tilojen käyttöä, mikäli se on mahdollista. Kau­pun­gin tilapalvelun näkökulmasta kamppailulajitilojen käytön jat­ku­mi­sel­le ei ole estettä. Sivistystoimi maksaa tiloista sisäistä vuokraa ti­la­pal­ve­luil­le 700 euroa kuukaudessa.

Taustalla on aiemmin keväällä 2018 kaupungissa tehdyt päätökset tilojen käytöstä luopumisesta.

Mikäli kaupunginhallitus myöntää luvan vanhan lukion kamppailulajien tilojen jatkokäyttöön, niin tiloihin voidaan myöntää käyttövuoroja myös kaudelle 2019 - 2020. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 20.5.2019.

Kamppailulajien tilojen käytön jatkaminen voi olla vain väliaikainen rat­kai­su. Käyttäjien tuleekin ottaa tämä huomioon toimintaansa suun­ni­tel­les­saan ja hakea aktiivisesti uusia tiloja. Kaupunki voi avustaa kor­vaa­vien tilojen etsimisessä ja niiden tilavuokrissa.

Kokouksen aikana lautakunnan jäsen Sirpa Peltonen teki esityksen, että kyseiset tilat olisivat käytössä siihen saakka kunnes liikuntahallin ylläpito lakkaa tai kamppailulajien tilojen  käyttö lakkaisi, mikäli tapahtuisi sellaisia  tilojen oleellisia kulurakennemuutoksia, joilla olisi vaikutusta asiaan. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Lautakunnan käsittelyssä oli Raimo Lahtisen 8.5.2019 toimittama kamppailulajiseurojen puolesta toimittama kirjelmä, jossa esitettiin, että kamppailutilaa voitaisiin käyttää siihen saakka, kun liikuntahallia ylläpidetään. Kirjelmä merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
P. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn