Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2019, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toiminta-aikaperusteinen (eli tuntiperusteinen) asiakasmaksu 1.8.2019 alkaen. Sivistyslautakunta päätti 8.5.2019 tarkemmista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin perustuvista maksuperusteista 1.8.2019 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen

Toiminta-aikaperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu mää­ri­tel­lään ja peritään sovittujen toiminta-aikojen perusteella. Varhaiskasvatuksen alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli tuntien määrä ei ole tiedossa, ne arvioidaan. Asiakasmaksu määritellään ja peritään sovittujen toiminta-aikojen perusteella. Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan kolmen (3) kuukauden jaksoissa. Mikäli sovittu tuntimäärä ylittyy kuukaudessa, peritään maksu seuraavan tuntirajan mukaan. Jos ylitys toistuu, tarkistetaan maksu vastaamaan todellista tarvetta.

Esiopetuksen osuus (84 tuntia kuukaudessa) on maksutonta. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on tuntirajojen mukainen. Asiakasmaksua ei muuteta koulujen syys-, joulu- ja talvilomien ajaksi. Kesäajalta (kesä – heinäkuu) peritään esiopetusikäisiltä normaalin kuukausimaksun mukainen maksu.

Tuntirajat ja maksuprosentit kokoaikaisesta kuukausimaksusta ovat seu­raavat:

Sovittu toiminta-aika tunteina                           Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta:

0 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko)              60 %

85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko)           70 %

108 - 130 tuntia (keskim.30 tuntia/vko)         80 %

131 - 150 tuntia (keskim.35 tuntia/vko)         90 %

151 - tuntia (yli 35 tuntia/vko)                      100 %

Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. Esiopetusikäisen, täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen palveluntarve ja asiakasmaksu voi olla palveluntarpeesta riippuen 60 %, 70 % tai 80 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.

Perheiden tulee tehdä tuloselvitys varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä Daisy-järjestelmän kautta. Mikäli perhe ei ilmoita tulotietoja, peritään korkein maksu. Jos tulot ilmoitetaan myöhemmin, maksu tarkistetaan tulotietojen mukaiseksi seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Jos perheen koko tai tulot muuttuvat olennaisesti, on tehtävä uusi tuloselvitys. Maksumuutos tehdään seuraavan kalenterikuukauden alusta. Uuden toimintakauden (1.8.) alusta tehtäviin tarkistuksiin on tuloselvitys toimitettava toukokuun loppuun mennessä.

Varhaiskasvatustarpeen päättyessä varhaiskasvatuspaikka tulee sanoa irti etukäteen sähköisesti Daisy-järjestelmässä. Mikäli irtisanomisilmoitus toimitetaan jälkikäteen, asiakasmaksu peritään irtisanomispäivään saakka.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan jälkikäteen ja laskun eräpäivä on pääsääntöisesti kuukauden viimeinen päivä.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019 lukien (pdf)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn