Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan hakuilmoituksen. Kaupunginjohtajan virkaan voi hakea lähes koko kesäkuun.

Esityslista 3.6.2019

Hakuilmoitus kaupunginjohtajan virkaan ja hakuajan määritteleminen

Kaupunginhallitus hyväksyi hakuilmoituksen. Hakuaika alkaa 4.6. 2019 ja päättyy 28.6. 2019 klo 16.

Hakuilmoitus julkaistaan kaupungin verkkosivuilla käytössä olevan Laura–rekrytointijärjestelmän lisäksi muissa sähköisissä kanavissa ja sosiaalisessa mediassa. Hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistaan useissa sanomalehdissä.

Jokilaakson sairaalan sprinklaus ja E- ja F-osan käyttövesiputkiston saneeraus sekä sprinkleritilan rakennesuunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion muutokseen investointiosaan teknisen lautakunnan esit- tämän 100.000 euron lisämäärärahan Jokilaakson sairaalan sprinklaus- ja E- ja F-osien käyttövesiputkiston saneerausurakkaan.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginvaltuuston päätöksen ja myönsi hankkeelle aloitusluvan.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2019

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki ei hae kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2019.

Palkkatoimikunnan nimeäminen ajalle 1.6.2019-31.5.2021

Kaupunginhallitus
1.nimesi palkkatoimikunnan (3) kaupunginhallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet kaupunginhallituksen toimikauden ajaksi.

Ulla Patronen pj., varajäsen Jorma Poti
Mika Kyrö, varajäsen Tarja Uusipaasto
Jukka Haaparanta, varajäsen Kankainen Markku

Palkkatoimikunnan viranhaltijaedustajat ovat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja palvelussuhdepäällikkö asiantuntijoina. Palkkatoimikunnan esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

2.delegoi palkkatoimikunnalle työaika- ja palkka-asioita koskevan päätösvallan johtoryhmän palkka-asioita lukuun ottamatta.

3. totesi, että mikäli palkkatoimikunnan päätös ei ole yksimielinen, asia saatetaan kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

Yhteistyötoimikunnan nimeäminen ajalle 1.6.2019-31.5.2021

Kaupunginhallitus nimesi yhteistyötoimikuntaan kaupunginhallituksen edustajiksi
toimikautensa ajaksi Tarja Uusipaaston, Lotta Aholan ja Jorma Potin.

Kuhmoisten tehostetun palveluasumisen sairaanhoitajan toimen täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän viran täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän viralle.

Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano / 27.5.2019

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston 27.5.2019 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia. Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Kaupunginhallitus päätti, että valtuuston kokouksessa jätetyssä valtuustoaloitteessa valmisteluvastuu on yleishallinnossa / hallintojohtaja Auli Korhonen.

Kotiseutuneuvosten arvonimistä suoritettava vero

Tasavallan presidentti on myöntänyt kotiseutuneuvoksen arvonimen Hannu Ahlstedtille ja Teuvo Tihilälle. Arvonimien hakijoina ovat olleet Jämsän ja Jämsänkosken kotiseutuyhdistykset.

Kaupunginhallitus päätti maksaa Jämsän ja Jämsänkosken kotiseutuyhdistyksille kotiseutuneuvosten arvonimistä perittävän veron osuuden á 1550 euroa.

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginhallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että otto-oikeutta ei käytetä.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kuntien ilmastohanke
Hanke on Keski-Suomen liiton aktivointihanke keskisuomalaisten kuntien ilmastotyön edistämiseksi. Hanke kartoittaa kuntien ilmastotyön solmukohtia ja ratkaisee niitä täsmäavulla. Hankkeeseen osallistuminen ei edellytä kunnilta omarahoitusosuutta. Ympäristöpäällikkö Piia Koski toimii vastuuhenkilönä.

Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos on 1.6.2019 alkaen Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos.

Kuntalaistilaisuus
Vitikkalan koululla on kuntalaistilaisuus uusille jämsäläisille asukkaille 6.6.2019 klo 18.

 

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn