Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Matkailuelinkeinon kehittäminen on yksi Jämsän vetovoiman painopisteitä. Jämsä on Himoksen matkailukeskuksen kasvun ja kehittymisen myötä yksi merkittävimpiä ympärivuotisia, kansainvälisiä matkailukohteita Suomessa. Himoksen matkailupotentiaali, saavutettavuuden, luonnon, aktiviteettien ja eri asiakkuuksien näkökulmasta on huikea. Kehittämisyhtiö Jämsek Oy on ollut vuosien saatossa useiden Himos-alueen kehittämishankkeiden yhteistyökumppanina.

Ajankohtaiseen koulutusvientiin liittyen taustalla on ollut Keski-Suomen Liiton rahoittama Kansainvälinen Himos-hanke, jonka lähtökohta on ollut kiinalaisten matkailijavirtojen saaminen Himos-alueelle. Hankkeessa on rakennettu palvelu- ja tuotekokonaisuuksia luontoelämysten, talviurheilun, hyvinvoinnin ja koulutuspalvelujen –teemoilla. Matkailuaktiviteettien ohessa kiinalaisten asiakkaiden kiinnostus on ollut kasvavassa määrin Jämsän tarjoamia koulutuspalveluja kohtaan. HimosLomat Oy:n, Kehittämisyhtiö Jämsek Oy:n ja Jämsän kaupungin yhteistyöllä on valmisteltu kokonaisuutta, jossa matkailija voi Himoksessa kokea suomalaista koulumaailmaa ilmiöpohjaisen oppimisen kautta.

HimosLomat Oy, Jämsek Oy ja Jämsän kaupunki ovat valmistelleet noin vuoden verran yhteistyössä koulutusmatkailutuotteita, joita ovat leirikoulunomaiset opetuspalvelut perusopetus- ja lukioikäisille ja kouluvierailut opetusalan henkilöstölle ja muillekin asiasta kiinnostuneille tahoille. Leirikoulunomaisten koulutuspalvelujen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille henkilökohtainen kokemus suomalaisesta koulusta. Opetuspalveluun osallistuvilla on oma ryhmänsä, jossa järjestetään rinnakkaista opetussuunnitelman mukaista opetusta. Opetusta integroidaan osittain koulun opetusryhmien toimintaan. Opintosisällöt rakentuvat englannin kieliopintojen ja ilmiöpohjaisen oppimisen varaan, jossa teemoina ovat mm. suomalainen yhteiskunta, kulttuurit ja luonto mm. eläimet ja puhdas ilma. Opetusalanhenkilöstölle ja muille kiinnostuneille tahoille on suunniteltu tarjottavaksi tutustumisia Jämsän kaupungin kouluihin tavoitteena tutustuminen koulujen toimintaan, pedagogiseen ympäristöön, opetussuunnitelmaan tai pedagogiseen työhön. Jälkimmäinen tuote on valmistelussa.

Asian toteutusta, organisoimista ja reunaehtoja on selvitetty laajasti mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Myös Jämsän kaupungin ja Jämsek Oy:n tilintarkastusyhteisö BDO Oy on antanut asiantuntija-apua. Opetuspalvelujen myynnissä on kysymys markkinaehtoisen palvelun tuottamisesta. Järjestettävä palvelu ei ole valtionosuuksiin oikeuttavaa perusopetuslain- tai lukiolain tarkoittamaa koulutuspalvelua. Siinä ei suoriteta tutkintoja tai tutkinnon osia, eikä anneta todistuksia. Kaupungin kirjanpidossa toiminta eriytetään tavanomaisesta toiminnasta. Jämsän kaupunki myy katteellisena tuottamansa palvelun sidosyksikkönä toimivalle Jämsek Oy:lle, joka voi myydä palvelun edelleen HimosLomat Oy: lle, kun myynti on 5 %  liikevaihdosta. Tuotteiden hintoihin on sisällytetty henkilöstö-, materiaali-, vuokra-, ateria-, puhtauspalvelukustannukset sekä koordinointityön, yleiskustannusten ja katteen osuudet. Elokuussa käynnistyy hankkeen pienimuotoinen pilotointivaihe ja  tämän vuoden aikana valmistellaan kehittämishanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta ja löytää pysyvä organisointimalli.

HimosLomat Oy arvostaa Jämsän kaupungin luomaa mahdollisuutta tarjota koulutustuotteita kansainvälisille asiakkaille.  Tiivis yhteistyö julkisen sektorin ja yksityisen toimijan välillä on välttämätöntä tällaisen tuotekokonaisuuden tekemisessä. Olemme vasta polun alussa, mutta uskomme vuosien saatossa tällaisen matkailutuotteen sopivan juuri Himokselle ja Jämsään.  Elokuussa saamme ensimmäisen 13 oppilaan koululaisryhmän alakouluun Kiinasta. Tämä ryhmä koostuu alakouluikäisistä lapsista, joista jokaisella on vanhempi mukana. Tämä ryhmä on aamupäivän alakoululla, missä he osallistuvat taitoaineiden opetukseen. Iltapäivän ohjelma on Gradialla. Koulupäivien lisäksi heillä on mm. päiväohjelma Serlachius-museolla ja erätaito- ja luontopäivä Himoksella.

HimosLomat Oy on kartoittanut  eri markkinointikanavia ja päätynyt  keskittymään Kiinaan. Matka 2019 -messuilla loimme ensimmäiset kontaktit ja erilaista selvitystyötä sekä tuotteistusta on tehty laajan kokemuksen kiinalaisista sekä heidän verkostoistaan omaavan konsultin kanssa. Suomi ja Himos tarjoavat luonnonrauhaa, turvallisuutta, ruuhkattomuutta, puhtautta ja aitoutta eli samaa, mitä tarjoavat myös muut Pohjoismaat, osittain koko Eurooppa. Kansainvälisen myynnin kasvun tavoittamisessa on syytä keskittyä muutamiin osa-alueisiin, näistä yksi on koulutusmatkailu. Suomalainen koulutusvienti on arvostettua maailmanlaajuisesti ja se on yksi selkeästi kasvava liiketoiminta-ala matkailussa. Koulutusmatkailu ei keskity pelkästään tiettyyn sesonkiin, vaan luo kysyntää ympärivuotisesti. HimosLomat pyrkii tulevaisuudessa yhdeksi merkittävimmistä tämän alan palvelutarjoajista Suomessa,  toteaa HimosLomat Oy:n  toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju, HimosLomat Oy, puh. 040 8346 700
toimitusjohtaja Ulla Haggren, Jämsek Oy, puh. 040 526 1393
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062

 

logot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn