Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsänkosken Eläkkeensaajat toivoi kaupungille lähettämässään kirjeessä Köpiksen yläsalin
avartamista väliseinän poistolla. Jäsenmääräänsä kasvattanut järjestö on kokenut nykyisen tilan ahtaaksi toimipaikaksi.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 19.6.2019, ettei esitystä Köpiksen yläsalin seinän purkamiseksi tehdä.

Sivistyslautakunta antoi perusopetuksen rehtori Antti Manniselle ja palveluasiantuntija Hannu Ahlstedtille tehtäväksi käytännön järjestelyt Jämsänkosken Eläkkeensaajat ry:n toiminnan mahdollistamisesta 1.8.2019 toimintansa aloittavassa Jämsänkosken yhtenäiskoulussa.

Köpiksen kiinteistössä jouduttiin tekemään noin 16 000 euron viemärisaneeraus kuluvan vuoden alussa, jotta rakennuksen toimintoja oli mahdollista jatkaa. Kustannukset katettiin tilapalveluista saadun tiedon mukaan muista kiinteistönhoitoon varatuista määrärahoista.Väliseinän purku aiheuttaisi edelleen noin 5 000 euron lisämenot. Köpiksen kiinteistössä on syytä varautua lähivuosina muihinkin rakennuksen käytön kannalta välttämättömiin korjauksiin, mikäli rakennus halutaan pitää käytössä.

Eläkkeensaajien kirjeessä todetaan myös, että järjestö tyytyisi muihinkin esteettömiin tiloihin, joissa on mahdollisuus keittää kahvia ja säilyttää kahvinkeittovälineitä. Eläkkeensaajat olivat jo keväällä kokontunteet Mäntykallion koulun ruokasalissa, jossa oli vielä tuolloin joitakin toimintaa rajoittavia puutteita.

Syksyllä toimintansa aloittavan Jämsänkosken yhtenäiskoulun rehtori Antti Mannisen mukaan Eläkkeensaajien toiminta voi siirtyä koululle, jossa pystytään tarjoamaan hyvät puitteet heidän toiminnalleen. Jatkossa myös koulun tiloihin tulevaa kirjastoa on mahdollista käyttää kokoontumistilana.

-Tärkeintä on löytää olemassa olevista tiloista kullekin käyttäjäryhmälle paras tila, vaikka se ei aina olisikaan se mihin on vuosien ajan totuttu, toteaa palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan (27.11.2017 § 81) sivistystoimen hallinnoimiin tiloihin tulee asteittain laajeneva maksuvapautus, joka kosken myös järjestöjä. Vuoden 2020 alusta maksuvapaus laajenee koskemaan myös yli 65-vuotiaiden säännöllistä ja ohjattua toimintaa (Sivla 24.10.2018 § 110). Näin ollen myös Eläkkeensaajien tilavuokra näiden toimintojen osalta jää pois.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn