Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Valtioneuvoston tekemän päätöksen myötä kaikki syksyllä 2019 perusopetuksensa aloittavat 1. vuosiluokan oppilaat aloittavat A1-kielen opiskelun kevätlukukaudella 2020. Jämsän sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.6.2019.

Voimaantuloon liittyy siirtymäsäännös, jolla pyritään turvaamaan, että kaikki säännöksen soveltamisen piirissä olevat oppilaat saavat yhteensä vähintään tuntijakoasetuksen 6 §:n mukaisen vähimmäistuntimäärän A1-kielen opetusta. Siirtymäsäännöstä sovelletaan kevätlukukaudella 2020 ja lukuvuonna 2020–2021.

Jämsän opetussuunnitelmatyön uudistamista valmisteleva työryhmä on käsitellyt kokouksissaan 15.2.2019 ja 10.5.2019 perusopetuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä tuntijakoon tehtyjä muutoksia, niiden vaikutuksia paikalliseen opetussuunnitelmaan ja opetusjärjestelyihin. Sivistyslautakunta hyväksyi perusopetuksen uuden tuntijaon otettavaksi käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Tuntijako on nykyisin voimassa olevan tuntijaon mukainen vuosiluokilla 2-9. A1 kieli toteutuu siirtymäkauden ohjeen mukaisesti niin, että kaikki syksyllä 2019 koulunsa aloittavat 1. luokkien oppilaat opiskelevat A1 kieltä, eli englantia kevätlukukauden 2020 alussa, opiskellen vierasta kieltä yhden (1) tunnin viikossa (=0,5 vvh). Ensimmäisellä luokalla oppilaiden viikkotuntimäärä olisi siten syyslukukaudella 20 vvh ja kevätlukukaudella 21 h/vk.

Toisena siirtymälukuvuonna 2020-2021 kaikki 2. vuosiluokkien oppilaat opiskelevat A1 kieltä 1,5 vvh siten, että syyslukukaudella 2020 heillä on A1 kieltä yksi (1) tunti viikossa ja kevätlukukaudella kaksi (2) tuntia viikossa. Oppilaiden kokonaisviikkotuntimäärä on siten 20,5 vvh.

Lv 2020-2021 kaikki 1. luokkien oppilaat puolestaan aloittavat A1 kielen opiskelun (1 vvh) niin, että heillä on A1 kieltä yksi (1) vuosiviikkotunti läpi lukuvuoden. Lukuvuodesta 2021-2022 eteenpäin kaikilla 1. ja 2. vuosiluokkien on A1 kieltä 1 vvh. A1 kielen paikallisen tuntijakoon valtioneuvoston asetus tuo sellaisen muutoksen, että nykyisin 2. vuosiluokalla oleva A1 kielen tunti (1 vvh) siirretään 5. vuosiluokalle. Jatkossa 5. vuosiluokalla A1 kieltä opiskeltaisiin siten kolme (3) tuntia viikossa nykyisen kahden sijaan. Tämä tuntijakomuutos tulee voimaan 1.8.2024 alkaen.

Opetushallitus julkaisi 15.5.2019 A1 kielen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1 ja 2. Päivitetyt perusteet sisältävät kuvaukset luokilla 1–2 annettavan A1-kielen opetuksen tehtävästä, opetuksen tavoitteista ja niistä johdetuista oppimisen tavoitteista sekä tavoit¬tei¬siin liittyvistä sisällöistä. Lisäksi kuvataan, kuinka opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan.

Sivistyslautakunta päätti A1.kielen opetussuunnitelman valmistelusta 1. ja 2. vuosiluokille siten, että se voidaan käsitellä ja hyväksyä sivistyslautakunnassa viimeistään joulukuussa 2019.

Lisätietoja:
torstaina 20.6.2019 ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen
puh. 040 751 4731

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn