Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.6.2019 investointiesityksensä vuosille 2020 - 2023 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen –valtuustolle esityksen hyväksymistä.

Esityksessä on mukana uusi pääkirjasto, vaikka kaupunki on sijoittumassa vuokralle rakennettavaan kiinteistöön. Pääkirjaston yhteyteen tulee nuorisotila ja kaupungin neuvonta. Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 periaatteessa hankkeen etenemisestä. Uudisrakennukseen on kaupungin tilojen lisäksi suunnitteilla asuntoja. Kokonaistilavuus on noin 1.800 m2 ja vuokra-arvo 13 euroa m2. 

Korjausrakentamisessa varaudutaan Puukilan ja Viiskulman päiväkotien peruskorjaukseen.
Molempien osalta peruskorjaukset sijoittuvat vuosille 2021–2023. Alustava arvio kustannuksista on Puukilan osalta 1,2 meur ja Viis­kul­man osalta 1,1 meur. Kustannusarviot ovat kuntotutkimusten pe­rus­teel­la oikean suuntaiset, mutta esim. Puukilan osalta tarvitaan vie­lä lisätutkimuksia. Kuntotutkimusten kustannusarviot ovat suun­taa-an­ta­via eivätkä sisällä kaikkia kustannuksia.  Viiskulman päiväkodissa on kaksi (2) ryhmää ja Puukilan päiväkodissa kolme (3). Varhaiskasvatuspaikkoja näissä päiväkodeissa on yhteensä 108 ja henkilökuntaa yhteensä  noin 15.

Selvityshenkilö Härkösen esitys palvelusetelijärjestämän mahdollisesta käyttöönotosta voi vaikuttaa peruskorjauksien toteuttamiseen. Tavoitteemme on, että palvelusetelistä  päätetään  tämän vuoden aikana, toteaa sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen.

Jämsänkosken yhtenäiskoulun vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi täydennyshankintoihin 65.000 eu­roa. Tähän sisältyy Jämsänkosken omatoimikirjaston ka­lus­te­han­kin­to­ja sekä omatoimikirjastovarustus, yhteensä n. 35 000. Kirjastotila kalustetaan suurelta osin pääkirjaston väis­tö­ti­lois­ta vapautuvilla kalusteilla, joten omatoimikirjasto voi aloittaa toi­min­tan­sa vasta pääkirjaston avauduttua.

Uuden kirjaston kalustamiseen ja varustamiseen esitetään varattavaksi yhteensä 370 000 euroa, josta vuodelle 2021 300 000 euroa ja vuodelle 2022 70 000 euroa. Esitys poikkeaa nykyisestä investointiohjelmasta (300 000). Han­kin­nas­sa on huomioitava, että kyseessä ovat suurelta osin eri­kois­ka­lus­teet, kuten kirjastohyllyt, joilla on tiukat lujuusvaatimukset. Mää­rä­ra­ha­esi­tys tarkentuu suunnittelun edetessä.

Koivulinnan päiväkodin kahden ryhmän 21 kaappisänkyjen uusimiseen esitetään 18.000 euroa vuoden 2020 talousarvioon.

Koko kokonaisuuden kalustamismäärärahaesitykset ovat täten yh­teen­sä 453.000 euroa jakautuen vuodelle 2020: 83.000 €, vuodelle 2021 on 300.000€ ja vuodelle 2022 on 70.000€.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn