Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 19.6.2019 siirtää opistojen rehtori Sini Käkösen opetusjohtajan virkaan ajalle 1.8.2019-31.7.2020 ja näin jatkaa  vuoden verran voimassaollutta käytäntöä.  Virkaan sisältyy opistojen rehtorin virkatehtävät. Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan valmistellaan järjestelyn vakinaistaminen. Järjestelyn taustalla on johtamistehtävien uudelleen järjestely, jossa yksi esimiestehtävä on voitu jättää täyttämättä. Uudelleen järjestely on perustunut kaupungin taloudelliseen tilanteeseen.

Järjestelyn johdosta toimialalla jatketaan myös muista määräaikaisesti voimassa olleita tehtäväjärjestelyjä seuraavasti:

  • iltapäivätoiminnan koordinaattorin tehtävät ovat edelleen perusopetuksen rehtori Minna Kinnusella,
  • perusopetuksen opetussuunnitelmatyön vetäminen on edelleen perusopetuksen rehtori Tuija Huikurilla,
  • perusopetuksen erityisopetus ja koulunkäynninohjaajaresurssi ovat edelleen apulaisrehtori Soile Kukkosella,
  • eräitä perusopetuksen koulukuljetuksen hallintotehtäviä on edelleen apulaisrehtori Jaana Hartuksella,
  • perusopetuksen oppilashuoltotyö on edelleen lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskäggillä,
  • Galleria Kivipankin ovat edelleen ohjaaja Päivi Himasella.

Järjestelyä on arvioitu ja se on todettu pääosin toimivaksi.

Tehtävien hoito ei tietenkään voi tapahtua samalla tavalla kuin en­nen.  Tehtävien hoitoa helpottamaan on tarpeen laatia vuosikello, jossa keskeiset asiat ja niiden vaatima val­mis­te­lu­ai­ka otetaan huomioon. Järjestely on yhtäältä antanut mah­dol­li­suu­den uuden oppimiseen ja toisaalta järjestelyssä mukana ol­lei­den asiantuntemus on jaettu laajemman kokonaisuuden hy­väk­si. Meillä on kyllä upea porukka. Huumorilla ja keskinäisellä hyvällä yhteistyöllä olemme menneet eteenpäin, toteaa sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn