Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin nuorisopalvelut toteutti huhti-toukokuussa (29.4.-15.5.2019) nuorisokyselyn kohderyhmänä yläkouluikäiset ja si­tä vanhemmat nuoret. Nuorisokyselyyn liittyvät suppeammat kou­lu­lais­ky­se­ly sekä huoltajakysely olivat suunnattu nimiensä mukaisesti ala­kou­lu­ikäi­sil­le sekä lasten ja nuorten huoltajille.

Nuorisokyselyllä selvitettiin mm. nuorisotilojen käyttöä, kaupungin pal­ve­lu­ja, mielikuvia Jämsän kaupungista ja vastaajien näkemyksiä ko­tiin­tu­lo­ai­ka­suo­si­tuk­sis­ta. Lisäksi selvitettiin millaisina nuoret ko­ke­vat Jämsän mahdollisuudet tarjota opiskelu- ja työpaikkoja. Vas­tauk­sia haettiin myös siihen, että mitkä seikat saisivat nuoret palaamaan opin­to­jen jälkeen takaisin asumaan Jämsään. Nuorisokyselyn taus­tal­la oli Jämsek Oy:n lokakuussa 2018 toteuttama muut­to­vir­ta­tut­ki­mus, jonka tulosten perusteella nuorten näkemyksiä haluttiin sel­vit­tää tarkemmin.

Kyselyllä tavoitettiin yhteensä 504 vastaajaa, joista alakouluikäisiä oli 133, yläkouluikäisiä ja sitä vanhempia nuoria 223 ja huoltajia 148. Nuorista vastaajista suurin osa oli 13 – 15 vuotiaita ja naisten osuus oli yli 60 %.  Vastaajien pääosa oli yläkoululaisia (68 %).

-Vastauksista näkyy, että kyselyä on täytetty tosissaan ja myös avoimiin kenttiin saatiin hyviä vastauksia, sanoo vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki tyytyväisenä. Tulosten pohjalta on hyvä jatkaa yhteistä työtä alakoululaisten kanssa mm. kotiintuloaikojen suosituksista, jatkaa Pohjoismäki.

Vastaajien määrä oli kohtuullisen hyvä, jotta tuloksista voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä. Tulosten mukaan nuorten mielikuva Jämsästä on hiukan negatiivispainotteinen (42 %), mutta paljon löydettiin myös hyviä asioita, mm. luonto, keskeinen sijainti ja päivähoito- sekä koulutuspalvelut. Myös tulevaisuuden koulutus- ja työmahdollisuudet nähtiin kohtuullisen hyvinä. Tapahtumia, turvallisuutta ja liikuntapaikkoja arvostettiin.

Tulevaisuutensa pääosa vastaajista (56 %) näkee olevan Jämsän ulkopuolella ja mahdollinen paluu kotiseudulle oli elämän tässä vaiheessa 28 %:n mielestä mahdollista. – Tässäkin varmasti näkyy juuri nuorten ikäluokan näkemys. Myöhemmin ajatukset saattavat muuttua, arvioi vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Kyselyn tulokset (pdf)

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn