Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sanomalehti Keskisuomalaisen toimittaja Anne Lius-Liimatainen on jättänyt 1.7.2019 kirjallisen asiakirjapyynnön, joka koskee Jämsän kaupunginjohtajaksi hakeneita.

Hallintojohtaja Auli Korhonen on valmistellut Jämsän kaupungin vastauksen asiakirjapyyntöön.

Hakijoita oli kaikkiaan 19, joista kolme ei halunnut nimeään julkisuuteen hakuprosessin alkuvaiheessa. Jämsän kaupunki julkaisi kaupunginjohtajan viran hakuajan päätyttyä kaikkien muiden nimet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 1 momentissa säädetään, että ”viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä”.

Yksi henkilö, joka ei halunnut nimeään julkisuuteen, on perunut hakemuksensa.

Kaksi muuta hakemuksensa määräaikaan jättänyttä ovat:
Kari Stenlund, diplomi-insinööri, maankäyttöjohtaja, Jämsä
Sari Karhu, hallintopäällikkö, kauppatieteiden maisteri ja kasvatustieteiden maisteri, Jyväskylä

Muut hakijat voi katsoa aiemmasta tiedotteesta

Kaupunginhallitus tekee päätöksen haastatteluun kutsuttavista hakijoista 15.heinäkuuta 2019.
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan syyskuun lopulla.

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907
kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 354 974

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn