Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus kutsuu seitsemän henkilöä haastateltavaksi kaupunginjohtajan tehtävään. Ehdokkaita haastattelee kaupunginhallituksen nimeämä valintaryhmä.

Esityslista

Kaupunginjohtajan rekrytointi/haastatteluun kutsuttavat

Kaupunginhallitus kutsuu seitsemän henkilöä haastateltavaksi kaupunginjohtajan tehtävään.

Haastateltaviksi kutsutaan:
Anna-Liisa Juurinen, valtiotieteiden maisteri, Jämsä
Hanna Helaste, hallintotieteiden maisteri, Keitele
Merja Olenius, yhteiskuntatieteiden maisteri, Joutsa
Markku Vehkaoja, upseeri, filosofian maisteri, Jyväskylä
Sari Karhu kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri, Jyväskylä

sekä suostumuksensa antaneet
Eeva Kyrönviita, Ruoveden kunnanjohtaja ja
Eero Vainio, Petäjäveden kunnanjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävää haki 18 henkilöä. Rekrytointiryhmä ja henkilöstökonsultointeihin erikoistunut Psycon ovat tehneet ansiovertailun haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Arviointikriteereinä ovat olleet mm. tutkinnot ja muu ansioituneisuus, taidot ja osaaminen, motivaatio ja näkemykset. Henkilöarviointien tulokset ovat salassa pidettäviä asiakirjoja julkisuuslain 6 luvun 24 §:n 29 kohdan nojalla.

Kaupunginhallitus nimesi valintaryhmään Jorma Potin, Pekka Laaksosen, Ulla Patrosen, Jukka Haaparannan, Merja Lahtisen, Lotta Aholan ja Markku Kankaisen.

Kaupunginhallitus delegoi valintaryhmälle lopulliseen henkilöarviointiin kutsuttavien henkilöiden valinnan.

Esityslistan kohta 4.:
Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n välinen sopimuskiista

Kaupunginhallitus käsitteli sopimuskiistaan liittyvää kannetta ja vastakannetta.
Oikeudenkäyntiaineisto on salassa pidettävää.

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § ”Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, 19. kohta: viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä”).

Selvityspyyntö yksityistieavustusten jakoperusteista

Pertti Peltola on jättänyt tekniselle lautakunnalle aloitteen, jossa ehdotetaan yksityistieavustusten jakamista uudenlaisin jakoperustein. Sen mukaan "avustukset jaettaisiin tiekunnille teiden käyttöluokituksen mukaan laskennallisen kilometrikorvauksen mukaisesti jaettavissa olevan määrärahan suhteessa. Aurauksesta ym. johtuvista muuttuvista kustannuksista johtuen tiekunnan rahavaroja voitaisiin käyttää yhden tai useamman tilivuoden aikana. Perusparannukseen ja poikkeavaan kunnossapitoon varattaisiin oma haettavissa oleva määräraha."

Tekninen lautakunta on päättänyt, että avustusperusteita ja siihen liittyviä menettelytapoja ei muuteta. Kaupunginhallitus kävi jakoperusteista ja selvityspyynnöstä periaatteellisen keskustelun.

Kaupunginhallitus päätti antaa tekniselle lautakunnalle suosituksen, että tienhoitokuntien avustusten perusteet ja menettelytapaa kehitetään tarkoituksenmukaisemmaksi.

Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttölupa

Varhaiskasvatuksen opettaja on irtisanoutunut toimestaan 28.6.2019. Kaupunginhallitus myönsi vakinaisen täyttöluvan varhaiskasvatuksen opettajan toimelle 1.8.2019 alkaen.

Erityisluokanopettajan vakanssin muuttaminen erityisopettajan vakanssiksi

Sivistyslautakunta on esittänyt, että Jämsänkosken yhtenäiskoulussa oleva erityisluokanopettajan virka muutetaan erityisopettajan viraksi 1.8.2019 alkaen. Yhtenäiskoulussa ei ole tehtävää vastaavia erityisluokkia vuosiluokilla 1-6. Erityisopetus on pääosin järjestetty inklusiivisesti pienryhmäopetuksena ja oppilaiden tarpeiden mukaan. Muutos tehdään koulun sisäisesti.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa erityisluokanopettajan vakanssin erityisopettajan vakanssiksi.

Määräalan myynti Jämsän Patalahti Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti myydä noin 7 500 neliömetrin suuruisen määräalan tilasta 182-410-16-8 (Saksala) Jämsän Patalahti Oy:lle 1 616 euron kauppahinnalla ja muilta osin kauppakirjan ehdoin.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan palkan väliaikainen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Erkki Kainulaisen kokonaispalkka on 1.8.-31.12.2019 5 711,16 euroa/kk. Tehtäviin sisältyy myös hankinta- ja logistiikkapalvelujen tulosaluejohtajan tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti, että toimialajohtajan palkkaan tehdään tasokorotus yhdessä muiden hallintosäännön 25 §:ssä mainittujen viranhaltijoiden mahdollisen tasokorotuksen yhteydessä.

Keskuskadun avajaiset

Keskuskadun remontti valmistuu suunnitelman mukaisessa aikataulussaan. Avajaiset järjestetään lauantaina 28.9.2019.

Avajaisalueena toimii koko saneerattu osuus kadusta. Lisäksi tapahtumaa järjestetään maauimalan liikuntapuiston alueella, Seppolan koulun piha-alueella, Jämsän äijän aukiolla sekä satamassa. Kaikkiin esityksiin on vapaa pääsy. Keskuskadun remonttibudjetti ei sisällä määrärahaa avajaisten järjestämiseen.

Kaupunginhallitus myönsi 5 000 euron määrärahan avajaisten järjestelyihin.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kauhavan kaupungin valtuusto vierailee Jämsässä perjantaina 27.9.2019. Yhteyshenkilönä kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen.

Orivesi 150 -juhlaa vietetään 15.8.2019 klo 15-18 Taidekeskus Purnussa.
Jämsän kaupungin edustajina ovat Merja Lahtinen, Sanna Rajala ja Anna-Liisa Juurinen.

Juokslahden saunakylässä vietetään saunapäivää 27.7.2019

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn