Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Alkukesästä julkistettu HimosLomat Oy:n, Jämsek Oy:n ja Jämsän kaupungin koulutusmatkailupilotti käynnistyy ensi viikolla 13.8. alkaen, kun Kuoreveden koulu vastaanottaa elokuun aikana ensimmäiset kaksi kiinalaista oppilasryhmää.

Koulutusmatkailun pääasiana on tutustuttaa kiinalaiset lapset ja nuoret suomalaiseen kouluelämään. Lisäksi ohjelmassa on erilaisia vapaa-ajan matkailutuotteita alueen ja ajankohdan vahvuuksien mukaan, matkanjärjestäjän valitsemilla teemoilla, sanoo HimosLomat Oy:n toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju. HimosLomille koulutusmatkailumyynti luo loistavia mahdollisuuksia perinteisen vapaa-ajanmatkailun myynnin oheen.  

Yhteistyö kaupungin ja oppilaitosten kanssa on sujunut hyvin ja hyvässä hengessä vaikka kommelluksiltakaan ei ole vältytty kuluneiden kuukausien aikana. Yksityiskohtia ja sovitettavaa on paljon eikä tulevaisuudessakaan ohjelmia tulla myymään ”hyllytuotteena”, koska vierailuita pystytään järjestämään vain niinä aikoina, jolloin se sopii koulujen arkeen.  Koulujen yhteyshenkilöt ovat laittaneet itsensä likoon ihailtavalla alttiudella niin vapaa- kuin työajallaan ja HimosLomilla odotetaan innolla tuotteiden kehittämistä yhdessä, kiittää Mäntyharju.

Opetuspalvelujen myynnillä tavoitellaan uusia kansainvälisiä matkailijaryhmiä Jämsään ja Himokselle ja sitä kautta matkailutulon ja ostovoiman lisääntymistä Jämsään. Jämsek Oy:n, Jämsän kaupungin ja HimosLomat Oy:n yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Kuluvana vuonna haetaan kokemuksia ja kehitetään palveluprosessien toimivuutta.  Jämsek Oy:n toiminnan osana opetuspalvelujen myyntiä voidaan toteuttaa vain rajallisesti. Tarkoituksena onkin löytää yhteisen pilotointivaiheen jälkeen sellainen pysyvämpi organisointimalli, jossa kyetään vastaanottamaan suurempia kansainvälisiä koulutusmatkailijaryhmiä pitkin vuotta, toteaa yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen Jämsekistä.

Ryhmän opettajat ja ohjaajat ovat Jämsän kaupungin palveluksessa. Kiinalaisilla vierailla on kiinnostus perehtyä suomalaiseen kulttuuriin, sen puhtaaseen luontoon ja hyvinvointiin. ”Syksyn satoa metsästä” on elokuussa saapuvien ryhmien teema. Opetussuunnitelmassa suositellaan opiskelua erilaisissa oppimisympäristöissä, minkä vuoksi opetustuokiot sisältävät niin toiminnallista kenttätutkimusta metsässä kuin työskentelyä luokkahuoneessa. Suomalaisen koulujärjestelmän ainutlaatuisuuteen kuuluvat myös välitunnit ja kouluruokailu.  Opetuskielenä on englanti. Tarjoamme osallistujille kokemuksen suomalaisesta koulusta, kiteyttää rehtori Kinnunen.

Ryhmille on HimosLomat Oy:n toimesta järjestetty eri yhteistyökumppaneiden mm. Gradia Jämsän ja paikallisten eräoppaiden kanssa runsaasti erilaista luontoaiheista ohjelmaa.

Ensimmäisessä Jämsään saapuvassa ryhmässä on 29 osallistujaa, joista 11 on perusopetusikäistä lasta ja nuorta. Muu ryhmä koostuu lasten vanhemmista, opettajista, matkanjohtajista ja kuvausryhmästä. Toisessa ryhmässä on yhdeksän (9) osallistujaa, joista kolme (3) on perusopetusikäisiä ja muut aikuisia.

Kiinalaisten asiakkaiden edustajana toimii Finnish Education Learning and Development Centre, jolla on kokemusta kiinalaisille järjestettävistä leirikouluista Euroopassa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tiina Mäntyharju, HimosLomat Oy, puh. 040 8346 700
yrityspalvelupäällikkö Marko Leppänen, Jämsek Oy, puh. 040 747 7719
rehtori Minna Kinnunen Jämsän kaupunki, puh. 040 524 7298

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn