Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Valintaryhmä kutsuu haastattelujen perusteella kaupunginjohtajan tehtävän jatkoarviointeihin Keiteleen kunnanjohtaja Hanna Helasteen, Hartolan kunnanjohtaja Merja Oleniuksen ja Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainion.

Valintaryhmä haastatteli kaupunginjohtajaksi hakeneet tai suostumuksensa antaneet ehdokkaat viime viikolla 32. Eeva Viitanen (e. Kyrönviita) perui suostumuksensa eikä siten ole enää käytettävissä.

Valintaryhmä oli valmistellut yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa haastattelurungon, jossa käsiteltiin mm. ehdokkaan motivaatiota, ehdokkuuden perusteita, käsityksiä Jämsän kaupungin veto- ja elinvoimaisuudesta, kaupunkistrategiasta sekä tulevaisuuden haasteista. Lisäksi kartoitettiin ehdokkaiden käsityksiä johtamisvalmiuksistaan, osaamisestaan sekä omasta persoonastaan. Ehdokkaille annettiin myös mahdollisuus esittää kysymyksiä heitä kiinnostavista aiheista.

Haastattelujen jälkeen valintaryhmä valmisteli päätöksen seuraavalle kierrokselle valittavista ehdokkaista. Valmistelussa hyödynnettiin työryhmän jäsenten muistiinpanoja sekä käytiin monipuolista keskustelua ehdokkaiden vahvuuksista ja arvioitiin niiden riittävyyttä kaupunginjohtajan tehtävään.

Valintaryhmä vahvisti valintaprosessin aikataulun ja valintaryhmän puheenjohtaja ilmoitti kaikille haastatelluille rekrytoinnin seuraavista vaiheista.

Valtuustolla ja kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä kysymyksiä kaupunginjohtajaehdokkaille 9. syyskuuta järjestettävässä tentissä. Valintaryhmä tekee esityksen kaupunginhallitukselle syyskuussa ja kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 23. syyskuuta 2019.

Lisätietoja:
Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 354 974

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn