Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Maanantaina järjestetyssä kaupunginhallituksen, Jämsek Oy:n hallituksen ja elinvoimatyöryhmän yhteisen iltakoulun tavoitteena oli hakea poliittista ohjausta elinvoimaorganisaation valmistelun jatkamiseen. Kaupunginhallitus päätti elinvoimaorganisaation valmistelusta keväällä.

Jämsek Oy:n va. toimitusjohtaja Marko Leppänen keskustelutti läsnäolijoita matkailupalveluista. Elinvoimatyöryhmän puheenjohtaja Tarmo Konstari esitteli elinvoimatyöryhmän työn etenemistä ja elinvoimakyselyn keskeisiä tuloksia. Va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen esitteli iltakoululaisille viisi yleispiirteistä vaihtoehtoa elinvoimapalvelujen uudelleenorganisoinnille.

Mallien vahvuuksia, mahdollisuuksia, tarpeita ja parannuksia suhteessa nykytilanteeseen arvioitiin työpajan keinoin.
– Valmistelun pohjana on ollut viedä eteenpäin kaupungin toimintakulttuurin muutosta palveluorganisaation suuntaan. Toimialojen sijaan puhutaan palvelualueista ja valmistelussa kiinnitetään huomiota siihen, että asiakasyhdyspinnat toimivat nykyistä paremmin, toteaa va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen.

Elinvoimaorganisaation valmistelua jatketaan kolmen vaihtoehdon pohjalta. Vaihtoehdot eroavat toisistaan seuraavilla kriteereillä:

- Kehittämisyhtiön tulevaisuus: jatketaanko Jämsek Oy:n toimintaa matkailuun ja markkinointiin erikoistuneena organisaationa vai puretaanko se hallitusti osaksi kaupungin organisaatiota.
- Organisoidaanko kaupungin palveluntuotanto jatkossa kahden palvelualueen alle: hyvinvoinnin palvelualue, joka muodostuu nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja sivistyspalveluista sekä elinvoiman ja kaupunkiympäristön palvelualue.
- Kehitetäänkö johtamisjärjestelmää siten, että molempia palvelualueita johdetaan yhden johtajan mallilla: hyvinvointijohtaja ja elinvoimajohtaja, vai jatkuuko hyvinvoinnin palvelualueen johtaminen nykyiseen tapaan.
- Rakentuuko luottamushenkilöorganisaatio hyvinvointi- ja elinvoimalautakunnan ja niiden jaostojen varaan, vai mukaillen nykyistä toimielinrakennetta.

Elinvoimaorganisaation valmistelu jatkuu mallien tarkentamisella. Seuraavassa vaiheessa ehdotuksia syvennetään ottamalla kantaa tulosalueisiin ja palvelualueilla tuotettaviin palveluihin. Henkilöstöä ja luottamushenkilöitä tullaan osallistamaan elinvoimaorganisaation valmisteluun muun muassa kyselyjen, infojen ja työpajojen avulla.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena ei ole henkilöstön määrän supistaminen vaan lisäarvon tuottaminen elinvoiman kasvattamiseksi. Käytännössä se tarkoittaa asioita, joilla tehostetaan kaupunkikonsernin palveluorganisaation toimintaa, rakennetaan yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ja lisätään sekä kaupungin että paikallisten yritysten tulovirtoja.

Jämsän kaupungin tavoitteena on päättää elinvoimaorganisaatiosta valtuuston talousarviokokouksessa marras-joulukuun vaihteessa.

Lisätietoja:
va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 747 7736

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn