Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti jatkaa kaupungin nykyistä palvelu- ja asiointiliikenteen sopimusta optiovuodella. Särkijärven kuntotalo -hankkeelle myönnettiin välirahoitus. Lausunto Himoksen eritasoliittymän ja Jämsän kaupunkikeskustan pohjoisen pääliittymän välisen liikenneturvallisuuden kiireellisestä kehittämisestä hyväksyttiin.

Esityslista

Sosiaali- ja terveysministeriön kysely kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveys- palvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin kyselyn kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina.
Kaupunginhallitus päätti esittelyn pohjalta Jämsän kaupungin vastauksesta koskien kuntien roolia palveluntuottajana.

Palvelu- ja asiointiliikenne sopimuksen optiovuoden käyttäminen

Kaupunginhallitus päätti käyttää nykyisten palvelu- ja asiointiliikenteen sopimusten sisältämän optiovuoden ajalla 1.8.2020-31.7.2021. Optiovuosi käytetään kaikkien kohteiden osalta.

Himoksen eritasoliittymän ja Jämsän kaupunkikeskustan pohjoisen pääliittymän
välisen liikenneturvallisuuden kiireellinen kehittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon koskien Himoksen eritasoliittymän ja kaupunkikeskusta pohjoisen pääliittymän välisen liikenneturvallisuuden kiireellistä parantamiseksi toimitettavaksi edelleen eri vaikuttajatahoille. Lausunnossa todetaan muun muassa, että nykyisten liittymien läpäisykyky ja turvallisuus eivät ole sillä tasolla, mitä tieliikenteen lisääntyminen ja Himoksen matkailijamäärien kasvu edellyttäisivät.

Jämsän kaupunki tekee aktiivista vaikutustyötä yhdessä alueella toimivien yrittäjien, Pro Ysitie ry:n ja viranomaisten kanssa tilanteen ratkaisemiseksi.

Talousarvion 2020 laadinnan tilanne ja investoinnit

Kaupunginhallitus keskusteli talouden heinäkuun toteumasta sekä investointiesityksistä ja merkitsi ne tiedokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi alustavan talousarvion raamituksen vuodelle 2020.

Ympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan selvityspyyntöön yhdyskuntatoimen työntekijätilanteesta ja sen vaikutuksesta tehtävien hoitoon

Kaupunginhallitus hyväksyi ympäristölautakunnan antaman lausunnon ja antaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Jämsän kaupungin esitys Keski-Suomen Liiton toiminnasta vuosille 2020-2021

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän kaupungin esityksen. Talouden osalta Jämsän kaupungilla ei ole huomautettavaa. Keski-Suomen liiton aktiivisuus edunvalvonnassa muun muassa väylähankkeiden edistämisessä ja Neste-Rallissa on ollut aiempaa näkyvämpää. Jämsän kaupunki toteaa lausuntonaan, että aktiivista otetta edunvalvontaan on jatkettava maakunnan elinvoimaisuuden varmistamiseksi yhdessä keskisuomalaisten kuntien kanssa.

Välirahoituksen myöntäminen Jämsän Voimavara ry:lle "Pelastetaan Särkijärven kuntotalo" - hankkeeseen ja muut järjestelyt

Kaupunginhallitus hyväksyi rahoitussuunnitelman ja myöntää välirahoitusta Pelastetaan Särkijärven kuntotalo -hankkeelle. Velan korko on euribor 3 kk + 1 %. Euribor-koroksi lasketaan aina vähintään 0 %. Välirahoitusta voi kerrallaan olla käytössä enintään 9.000 €, laina-aika on korkeintaan 6 kk hankkeen päättymisestä eli 30.11.2020. Lisäksi kuntotalon ylläpitokustannuksiin voidaan myöntää etukäteen korvausta vuoden 2020 avustuksesta talousjohtajan päätöksellä.

Saatavien poistot v. 2019

Kaupunginhallitus päätti poistaa saatavatileiltä 151.867,52 euroa, josta summasta poistetaan perinnästä 20.287,76 euroa esityslistan liitteen mukaisesti. Muiden yksityisoikeudellisten saatavien perintää jatketaan jälkiperintänä tai ulosottona.

Määrärahan siirto investointiosasta käyttötalouteen / Kelhänkatu 3

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että yhdyskuntatoimen talousarviossa Kelhänkatu 3:n korjaukseen investointiosaan varattu määräraha 200.000 euroa siirretään käyttötalousosaan Tilojen vuokraus -kustannuspaikalle.

Kuolinpesän omaisuus

Kaupunginhallitus päätti hakea vainajan omaisuutta Valtiokonttorilta käytettäväksi lapsiperheiden sosiaalityöhön, tontit ja asuinkiinteistöt tukevat kaupungin maankäytön kehittämistä Jämsänkosken kaava-alueella ja metsätilat liittyvät sijainniltaan hyvin kaupungin muun metsäomaisuuden hoitoon. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti talousjohtajan hoitamaan asiaan liittyvät käytännön toimet.

Yhteistyö- ja aluevaraussopimus / FinnMETKO2024

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän kaupungin ja FinnMETKO Oy:n välisen yhteistyö- ja aluevaraussopimuksen vuosille 2020, 2022 ja 2024.

Työohjelma III/2019

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan esityksen työohjelma III/2019 esityslistan liitteen mukaisesti. 

Työohjelmassa III/2019 jatketaan Mulikontien ja Kumpulantien loppuosan saneerausta.
Katujen pintaustöitä tehdään Keskuskadulla ja Seppolantiellä välillä Seppolan silta - Kauhkialantie. Lisäksi päällystysohjelmaa esitetään täydennettäväksi Patalantien pinnoittamisella välillä Annantie-Antin- tie.

Katuvalojen saneeraustyöt jatkuvat Koskenpään ja Länkipohjan taajamissa. Keskuskadun saneeraus etenee suunnitellusti ja valmistuu syksyn aikana. Länsikeskuksentien linjausta siirretään ja kiertoliittymän sekä Himosraitin rakentaminen on käynnissä.

Rauhan ja sovinnon muistomerkin kunnostus

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki tukee muistomerkin kunnostustyötä 1000 eurolla.

Määräalan myynti / Auvilan Tallikiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki myy noin 22 300 m2:n suuruisen määräalan tilasta 182-403-1-220 Auvilan Tallikiinteistöt Oy:lle 23 300 euron kauppahinnalla ja muilta osin esityslistan liitteen mukaisen kauppakirjan ehdoin.

Täyttölupien myöntäminen

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan ympäristöinsinöörin viralle, erikoisammattimiehen toimelle sekä kotihoidon esimiehen viralle Kuhmoisten avohoitoon.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

ke 25.- to 26.9. 2019 Uusi avoin kaupunkipolitiikka– Kaupunkifoorum
ti 8.10.2019 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessi / toimenpidevaiheen työpaja Jyväskylässä
la 7.9. klo 10-14 Puukoulun avoimet ovet

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn