Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Hanna Helasteen valintaa Jämsän kaupunginjohtajaksi.
Valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta 23. syyskuuta.

Esityslista

Kaupunginjohtajan virkavaali

Kaupunginhallitus esittää hallintotieteiden maisteri Hanna Helastetta Jämsän kaupunginjohtajaksi. Valinnan tekee kaupunginvaltuusto 23. syyskuuta.

Kaupunginjohtajan virka täytetään määräaikaisesti seitsemäksi vuodeksi. Siihen kuuluu kuuden kuukauden koeaika. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen sulauttaminen kaupungin organisaatioon

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämsän Jätehuolto -liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019. Toiminnot siirretään yhdyskuntatoimen toimialalle teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Selvityksen tekeminen sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon kehittämisestä

Kaupunginhallitus päätti toteuttaa ulkopuolisena asiantuntijatyönä selvityksen, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoa mukaan lukien Jämsän Terveyden palvelusopimus. Selvityksen tuloksen tulee olla valmis niin, että se otetaan huomioon vuoden 2021 talousarviossa. Sen tulee sisältää muun muassa kuvaus optimaalisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkosta, jossa huomioidaan mahdollisuudet hyödyntää uudenlaisia liikkuvia ja sähköisiä palveluja.

Kaupunginhallitus valtuutti va. kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kilpailuttamaan selvitystyön toteuttajan. Toteuttajalla tulee olla asiantuntemusta sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen kehittämisestä.

Selvityksen toteuttamisen ohjausryhmään nimettiin kaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Erkki Kainulainen, sosiaalityön ja vammaispalveluiden johtaja Heikki Oksanen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tuula Peltonen sekä kaupunginhallituksen edustajina Lotta Ahola ja Jorma Poti.

Valtionperintönä saadun kiinteistön myynti

Kaupunginhallitus päätti antaa luvan Harjula 182-423-7-22- kiinteistön myyntiin. Tilan koko on 0,4788 ha, josta lähes puolet on maantien suoja-aluetta. Pohjahinta on 15 000 euroa. Kaupunginhallitus valtuuttaa yhdyskuntatoimen tulosalueen myymään kiinteistön.

Kannanotto Himos Resort Oy:n ehdotukseen

Himos Resort on esittänyt näkökantojaan Himoksen kehittämiseen ja maksuriidan ratkaisemiseen. Kaupunginhallitus päätti hylätä Himos Resort Oy:n "ratkaisuehdotuksen 19.8.2019". Näin ollen kaupunginhallituksen aiemmin tekemät päätökset ovat voimassa. Himos Resortin ehdotus http://jamsa.oncloudos.com/kokous/20191298-5-1.PDF

Kaupunginhallitus siirsi esityslistan liitteenä olevan Himos Resort Oy:n yhteistyöehdotuksen yhdyskuntatoimeen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta tekee esityksen kaupunginhallitukselle esityslistan liitteessä mainituista asioista viimeistään vuoden 2021 budjetin käsittelyn yhteydessä. Esityksessä tulee arvioida riskit ja mahdollisuudet myös laajemmin kuin yksittäisen yrityksen kannalta.

Jämsänkosken yhtenäiskoulun rahoitussopimus

Kaupunginhallitus päätti Jämsänkosken yhtenäiskoulun leasingsopimuksen korkoperusteeksi Kuntarahoituksen 10 vuoden kiinteän viitekoron. Vuotuinen korko on vain marginaali 0,55 %. Korko tarkistetaan leasingsopimuksen mukaisesti 10 vuoden kuluttua.

Täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi vakinaisen täyttöluvan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimelle sekä Päijännekodin lähihoitajan toimelle.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Jukka Virtasen siunaustilaisuus 28.9.2019
Jämsän Kotiseutuyhdistys ry:n Teuvo Tihilän kotiseutuneuvoksen arvonimen juhlatilaisuus 3.10.2019
Keskuskadun avajaiset 28.9.2019
Valtuustoseminaari 4.-5.10.2019

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen vpj. Seija El Sayed p. 040 730 2405
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn