Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginvaltuusto valitsi Hanna Helasteen yksimielisesti Jämsän uudeksi kaupunginjohtajaksi.
Helaste on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja toimii tällä hetkellä Keiteleen kunnanjohtajana.

Esityslista

Kaupunginjohtajan virkavaali

Kaupunginvaltuusto valitsi Jämsän kaupunginjohtajaksi hallintotieteiden maisteri Hanna Helasteen.

Kaupunginjohtajan virka täytetään määräaikaisesti seitsemäksi vuodeksi. Siihen kuuluu kuuden kuukauden koeaika. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen sulauttaminen kaupungin organisaatioon

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän Jätehuolto -liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019. Toiminnot siirretään yhdyskuntatoimen toimialalle teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Jämsän keskuspuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen urakoitsijoiden valinta

Kaupunginvaltuusto myönsi keskuspuhdistamon laajennushankkeelle 6.300.000 euron kokonaismäärärahan.

Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö henkilöstösuunnitelman valmisteluaikatauluun

Jämsän kaupungin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita henkilöstösuunnitelman valmistumiseen liian myöhäisessä vaiheessa talousarvion valmistumiseen nähden ja esittänyt asiaa koskevan selvityspyynnön kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus on päättänyt kesäkuussa, että henkilöstösuunnitelma valmistellaan ennen talousarvion valmistumista ja uudistettu henkilöstösuunnitteluprosessi aikatauluineen valmistellaan 30.8.2019 mennessä. Henkilöstösuunnitelmaa kehittämistä on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstösuunnitelman osalta selvityksen tarkastuslautakunnan selvityspyyntöön ja henkilöstösuunnitteluprosessin aikataulun.

Tarkastuslautakunnan selvityspyyntö yhdyskuntatoimen työntekijätilanteesta ja sen vaikutuksesta tehtävien hoitoon

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan antaman lausunnon liittyen tarkastuslautakunnan selvityspyyntöön yhdyskuntatoimen työntekijätilanteesta.

Ympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnan selvityspyyntöön yhdyskuntatoimen työntekijätilanteesta ja sen vaikutuksesta tehtävien hoitoon

Ympäristölautakunnan lausunto merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloite eettisten ohjeiden päivityksestä

Eettisten ohjeiden päivitys tehdään välittömästi valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla. Lisäksi kaupunginhallitus antaa konserniohjeen, että tytäryhtiöiden toimiva johto ja hallituksen jäsenet noudattavat näitä samoja ohjeita ja että valtuustoaloitteeseen annettu kaupunginhallituksen vastaus saatetaan yhtiöiden hallitusten käsittelyyn.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn