Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginhallitus keskusteli kokouksessaan muun muassa yhdyskuntatoimen henkilöstötarpeista. Linjaukset henkilöstöstä tehdään elinvoimaorganisaatiosta tehtävien ratkaisujen yhteydessä.

Esityslista

Jämsän kaupungin tietoliikennepalvelun hankinta

Jämsän kaupunki on kilpailuttanut tietoliikennepalvelunsa, koska uuden sopimuskauden ja -sisällön kilpailuttaminen oli ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen ja kustannustehokas tietoliikenneratkaisu.

Kaupunginhallitus valitsi toimittajaksi DNA:n, joka teki neljän vuoden sopimuskaudelle kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Hankinta kattaa sekä kiinteän että langattoman verkon.

Metsäpynttä alueen tonttien vapautusanomus kiinnityksistä / Himos Resort Oy

Himos Resort on anonut myymiensä kolmen tontin vapauttamista kiinnityksistä ilman erillistä velkojen lyhennystä. Yhtiön mukaan kaupunki on viivytellyt sopimusten vastaisesti kiinnitysten vapauttamisessa, josta yhtiölle on aiheutunut haittaa. Yhtiön mielestä Jämsän kaupungin vakuudet riittävät hyvin Resortin velkoihin.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki ei vapauta kiinnityksiä määräalojen 182-40-4639-4, 182-40-4639-5 ja 182-40-4639-6 osalta.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 1.4. - 30.6.2019

Seuranta- ja valvontakäynneillä ei havaittu palvelupoikkeamia tai sopimusrikkomuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali-ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja merkitsi tiedoksi saadun valvonta-aineiston.

Yhdyskuntatoimen henkilöstön tarve

Teknisen lautakunnan antama selvitys merkittiin tiedoksi. Lautakunnan mukaan yhdyskuntatoimeen tarvitaan vähimmillään täyttöluvat seuraaviin virkoihin ja toimiin kiireellisesti:

1) Kaupungin puutarhuri (toimi on, ei täytetty)
2) Maanrakennusmestari (toimi on, ei täytetty)
3) Kunnallistekninen työntekijä (toimi on, ei täytetty)
4) Maankäyttöinsinööri (vakanssi perustettava ja täytettävä)
5) Kiinteistöinsinööri (virka on, ei täytetty)
6) Rakennustarkastaja (virka on, ei täytetty)

Kaupunginhallitus linjasi, että yhdyskuntatoimen henkilöstötarpeet ratkaistaan elinvoimaorganisaatiosta tehtävien ratkaisujen yhteydessä.

Patalahden golfkenttäalueen muutos

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 22.2.-11.3.2019. Lausuntojen johdosta kaavaan on tehty muutamia muutoksia.

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutosta koskevan kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville.

Metsäkiinteistöjen myynti

Jämsän kaupunki myy alla olevat metsäkiinteistöt korkeimman pohjahinnan ylittävän, hyväksytyn tarjouksen tehneille.

182-413-1-74 Suomäki (0,30 ha) Konsta Nieminen 3 700 €
182-430-1-59 Uusi-Vekkula (6,68 ha) Pertti Mäki 19 050 €
182-463-1-200 Sulkula (2,02 ha) Jyki Oy 7 500 €
182-437-1-49 Orpola (1,42 ha) Antti Yijälä 11 500 €
182-423-2-60 Lassila (määräala, 0,22 ha) Olli Koponen 2 300 €

Kaupunginvaltuuston 23.9.2019 päätösten täytäntöönpano

Jaakko Lajunen ja 38 allekirjoittajaa jättivät valtuustoaloitteen "Jämsänkosken olympiamitalistien reliefin mahdollinen siirto tai uusiminen". Kaupunginhallitus päätti, että aloitteen valmisteluvastuu on teknisellä johtajalla.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston loppuvuoden kokousaikataulut

14.10. kaupunginhallituksen iltakoulu
21.10. kaupunginhallitus
28.10. kaupunginvaltuusto
4.11. kaupunginhallitus
11.11. iltakoulu
18.11. kaupunginhallitus
2.12. kaupunginvaltuusto
9.12. kaupunginhallitus

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn