Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan 27.11.2017 § 81, että sivistystoimen hallinnoimiin tiloihin tulee asteittain maksuvapautuksia vuodesta 2018 alkaen.

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.10.2019.

Vuodelle 2020 valmistellun maksuvapautuksen osalta valtuuston asettama ikäraja yli 60-vuotiaat on nähty jossain määrin pulmallisena. Yli 60-vuotiaat -ryhmä pitää sisällään niin työikäisiä kuin eläkkeellä oleviakin. Ikäryhmän sijaan määrittely eläkeläiset voi olla tarkoituksenmukaisempi. Tällöin maksuvapautus kohdistuu kaikkiin eläkeläisistä kohdistuviin ryhmiin iästä riippumatta. Sivistyslautakunnan esitys edellyttää vielä kaupunginhallituksen ja- valtuuston hyväksyntää, sanoo vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Sivistyslautakunta katsoo, että eläkeläisryhmien ohjattuun toimintaan tarvittavista tiloista voi saada maksuvapautuksen kaikkien sivistystoimen alaisten tilojen vakiovuoroista, ei pelkästään liikuntatilojen vakio-vuoroista. Samaan tapaan sivistyslautakunta laajensi 21.2.2018 § 18 maksuvapautta nuorten osalta kaikkeen ohjattuun vapaa-ajantoimintaan. Näin maksuttomuuden piiriin saatiin useampi nuorten harrastusryhmä ja periaatteet ovat tasapuoliset eri harrastuksia kohtaan.

Vuodelle 2020 valmistellun ohjeistuksen mukaisesti jämsäläiset yhdistykset, järjestöt ja vapaamuotoiset toimintaryhmät (esim. vertaisohjaajan toimesta kokoontuvat liikuntaryhmät) saavat maksuvapautuksen sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vakiovuorojen käyttömaksuista vuoden 2020 alusta lukien. Ohjeistus tulee voimaan edellyttäen, ettei kaupunginvaltuusto vuoden 2020 talousarviosta päättäessään poista 27.11.2017 (§ 81) tekemäänsä päätöstä.

Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että yhdistys on jämsäläinen, tilavaraus on tehty maksuvapautukseen oikeuttavaa toimintaa varten ja tilavaraukseen on kirjattava vuoron käyttäjäryhmäksi eläkeläiset.

Mahdollisista väärinkäyttötapauksista peritään kaksinkertainen maksu ja vuoron käyttö evätään kuukauden määräajaksi. Toistuva väärinkäyttö johtaa kaikkien kyseisen tahon varaamien tilojen käyttövuorojen menettämiseen sekä erikseen päätettävään maksuun. Käyttövuorojen menettämisen ajanjakso päätetään erikseen.

Kaupunki voi valvoa toimintaa pistokokein tai muilla soveltuvilla menetelmillä.

Lisätietoja:

vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
p. 040 571 6556

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn