Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle kunnallisveroprosentin säilyttämistä 21 prosentissa vuonna 2020. Ehdotuksen mukaan myös kiinteistöveroprosentit säilyisivät ensi vuonna entisen suuruisina.

Otto-oikeuden käyttäminen vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankintaan

Kaupunginhallitus päätti, ettei vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja koskevan hankintasopimuksen optiovuosimahdollisuutta käytetä, vaan kuljetuspalvelun hankinta toteutetaan avoimella hankintamenettelyllä. Kuljetuspalvelun hankinnan suunnittelussa ja kilpailutuksessa voidaan käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua, hankinnan kilpailutus voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden esim. Keski-Suomen kuntien kanssa.

Kuljetuspalvelujen hankinnan toteuttaminen palautetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltavaksi ja toimeenpantavaksi edellä mainituin reunaehdoin.

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2020

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Jämsän kaupungin tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,00.

Kaupunginhallitus äänesti tuloveroprosentista. (Äänestys 6 – 2)
Markku Kankainen ehdotti Sanna Rajalan kannattamana tuloveroprosentiksi 21,25.
Äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Seija El Sayed, Tarmo Konstari, Jukka Haaparanta, Pekka Laaksonen, Ulla Patronen ja Mika Kyrö. Kankaisen ehdotusta kannattivat Markku Kankainen ja Sanna Rajala.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020

Kaupunginhallitus äänesti kiinteistöveroprosenteista. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan, jonka mukaan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020: vakituinen asuinrakennus 0,5 muu asuinrakennus 1,17 yleinen 1,07 yleishyödylliset 0 voimalaitokset 2,5 rakentamaton rakennuspaikka 4,0.

Mika Kyrö esitti Pekka Laaksosen, Tarmo Konstarin ja Jukka Haaparannan kannattamana, että kiinteistöveroprosentteja ei nostettaisi lainkaan. Kaupunginjohtajan muutettu esitys sai kolme ääntä (Ulla Patronen, Sanna Rajala, Markku Kankainen). Kyrön esitys sai viisi ääntä (Tarmo Konstari, Mika Kyrö, Pekka Laaksonen, Jukka Haaparanta, Seija El Sayed).

Äänestyksen (3 – 5) jälkeen kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kiinteistöveroprosentteja ei koroteta ja valtuusto vahvistaa vuoden 2020 kiinteistöveroprosenteiksi:

Vakituinen asuinrakennus 0,45%
Muu asuinrakennus 1,05%
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset 1,00%
- maapohja 1,00%
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Lausunto maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020

Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2020 talousarvioon ja toiminta- suunnitelmaan. Kaupunki osallistuu yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikön toimintaan. Kehittämisohjelman toteuttamisessa on tehtävä yhteistyötä Jämsek Oy:n kanssa.

Äitienpäivä kunniamerkit

Äitienpäivän kunniamerkki myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisestä kasvatustyöstä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisestä ansioituneelle. Esitykset toimitetaan marraskuun alkuun mennessä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Kunniamerkkien saajat julkaistaan keväällä 2020.

Vuoden urheilija -palkinnon perustaminen

Kaupunginhallitus päätti perustaa Vuoden urheilija -palkinnon ja hyväksyi sen säännöt.
Säännöt on valmisteltu Viljo Järvisen –kulttuuripalkinnon sääntöjen pohjalta. Palkinnon suuruus on 3 000 €. Vuoden urheilija -palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2019 loppuun mennessä saavutetuista urheiluansioista. Vuoden liikuntateko –palkinto jaetaan edelleen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi linjauksen menestyneille nuorille myönnettävistä stipendeistä ja delegoi säännöistä päättämisen sivistyslautakunnalle.

Valtuustoaloitteet

Lukion aloittaville ilmaiset läppäri ja keskiarvoraja pois

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lukion opiskelijoille ilmaisia kannettavia tietokoneita ja esitetään lukion opiskelijaksi ottamisen keskiarvorajan poistamista vuoden 2019 alusta.

Annetussa vastauksessa asiaa on käsitelty useista eri näkökulmista. Näitä olivat mm. yksikköhintarahoitus, pienten kuntien päätökset kustantaa kannettavia tietokoneita, suurempien kaupunkien lukioiden sisäänpääsyyn vaikuttavat tekijät, lukion merkitys pienissä kunnissa yhtäältä ainoana toisen asteen oppilaitoksena ja toisaalta yläkouluopetuksen järjestämisessä ja pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuusiän nostosta.

Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen yksikköhinnalla ei päästä vastaavan hyöty- suhteeseen kuin pienemmissä kunnissa, mikä mahdollistaisi ilmaisten tietokoneiden hankinnan. Sen sijaan sivistyslautakunta on madaltanut keskiarvorajaa, joka on jatkossa 7,0. Keskiarvorajan alle jäänyt voi päästä lukioon korottamalla lukuaineiden keskiarvoa.

Kaupunginhallitus päätti antaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Särkijärven monipuolinen virkistys-ja liikunta-alue ansaitsee kunnon kuntotalon

Aloitteessa vaaditaan, että kaupunki tutkii Särkijärven kuntotalon peruskorjaamisen mahdollisuutta tai vaihtoehtoisesti kaupunki rakentaa kokonaan uuden rakennuksen vanhan paikalle.

Kuntotalosta on tehty kuntokartoitus jonka mukaan peruskorjauskustannukset vastaavat uuden rakennuksen rakentamiskustannuksia, kun rakennus tehdään julkiseksi rakennukseksi.
Kuntotalo on päätetty laittaa myyntiin tai vaihtoehtoisesti luovuttaa paikallisten yhdistysten hoitoon ja käyttöön.

Jämsän Voimavara ry on käynnistänyt selvityksen Särkijärven kuntotalon toiminnan jatkamisen edellytyksistä vapaaehtoisvoimin. Jos selvitys osoittaa, että toimintaa voidaan jatkaa yhdistyspohjalta, niin vuokratontilla sijaitseva kuntotalo voidaan luovuttaa Jämsän Voimavara ry:lle nimellisellä luovutushinnalla.

Kaupunginhallitus päätti antaa seliteosan mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää
valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti

Kaupunginjohtajan kuukausiraportti annetaan aina kahden kuukauden välein ja tarvittaessa. Kuukausiraportti 8-9 / 2019 merkittiin tiedoksi.

Kaupunginjohtajan viran määräaikainen täyttäminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että VTM, kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen jatkaa va. kaupunginjohtajana 8.11.2019 alkaen siihen saakka, kunnes kaupunginjohtajan virkaan valittu Hanna Helaste ottaa tehtävän vastaan.

Maanmittausinsinöörin toimen muuttaminen viraksi

Kaupunginhallitus päätti muuttaa maanmittausinsinöörin toimen maanmittausinsinöörin viraksi 1.11.2019 alkaen.

Kuhmoisten avohoidon fysioterapeutin 50 % toimen täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi Kuhmoisten avohoidon fysioterapeutin 50 %:n täyttöluvan.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Yrittäjäjuhla 2.11.2019
Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura vierailee Jämsässä 24.1.2020

 

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Seija El Sayed p. 040 730 2405
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn