Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Valtuusto päätti veroprosenteista. Jämsän kunnallinen tuloveroprosentti säilyy 21 prosentissa. Kiinteistöveroprosentteja ei koroteta.

Esityslista

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän kaupungin kunnallinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on 21,00.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto päätti, että kiinteistöveroprosentteja ei koroteta.
Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit:

Vakituinen asuinrakennus 0,45%
Muu asuinrakennus 1,05%
Yleinen kiinteistövero
- rakennukset 1,00%
- maapohja 1,00%
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Valtuustoaloite/ Lukion aloittaville ilmaiset läppäri ja keskiarvoraja pois

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan lukion opiskelijoille ilmaisia kannettavia tietokoneita ja esitetään lukion opiskelijaksi ottamisen keskiarvorajan poistamista vuoden 2019 alusta.

Annetussa vastauksessa asiaa on käsitelty useista eri näkökulmista. Näitä olivat mm. yksikköhintarahoitus, pienten kuntien päätökset kustantaa kannettavia tietokoneita, suurempien kaupunkien lukioiden sisäänpääsyyn vaikuttavat tekijät, lukion merkitys pienissä kunnissa yhtäältä ainoana toisen asteen oppilaitoksena ja toisaalta yläkouluopetuksen järjestämisessä ja pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuusiän nostosta.

Jämsän kaupungin lukiokoulutuksen yksikköhinnalla ei päästä vastaavan hyötysuhteeseen kuin pienemmissä kunnissa, mikä mahdollistaisi ilmaisten tietokoneiden hankinnan. Sen sijaan sivistyslautakunta on madaltanut keskiarvorajaa, joka on jatkossa 7,0. Keskiarvorajan alle jäänyt voi päästä lukioon korottamalla lukuaineiden keskiarvoa.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloite/Särkijärven monipuolinen virkistys-ja liikunta-alue ansaitsee kunnon kuntotalon

Aloitteessa vaaditaan, että kaupunki tutkii Särkijärven kuntotalon peruskorjaamisen mahdollisuutta tai vaihtoehtoisesti kaupunki rakentaa kokonaan uuden rakennuksen vanhan paikalle.

Kuntotalosta on tehty kuntokartoitus jonka mukaan peruskorjauskustannukset vastaavat uuden rakennuksen rakentamiskustannuksia, kun rakennus tehdään julkiseksi rakennukseksi. Kuntotalo on päätetty laittaa myyntiin tai vaihtoehtoisesti luovuttaa paikallisten yhdistysten hoitoon ja käyttöön.

Jämsän Voimavara ry on käynnistänyt selvityksen Särkijärven kuntotalon toiminnan jatkamisen edellytyksistä vapaaehtoisvoimin. Jos selvitys osoittaa, että toimintaa voidaan jatkaa yhdistyspohjalta, niin vuokratontilla sijaitseva kuntotalo voidaan luovuttaa Jämsän Voimavara ry:lle nimellisellä luovutushinnalla.

Kaupunginvaltuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kaupunginjohtajan viran määräaikainen täyttäminen

Kaupunginvaltuusto päätti, että VTM, kehittämispäällikkö Anna-Liisa Juurinen jatkaa va.kaupunginjohtajana 8.11.2019 alkaen siihen saakka, kunnes kaupunginjohtajan virkaan nimetty Hanna Helaste ottaa tehtävän vastaan.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Merja Lahtinen p. 040 846 8907

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn