Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi 21.10.2019 § 261 lin­jauk­sen nuorille myönnettävistä stipendeistä ja delegoi sään­nöis­tä päättämisen sivistyslautakunnalle.  Sivistyslautakunta päätti säännöistä kokouksessaan 6.11.2019.

Stipendit voidaan luovuttaa 15-22 –vuotiaille jämsäläisille nuorille heidän ansioistaan liikunnan, kulttuurin tai taiteen alalla. Stipendit ovat suuruudeltaan 50 euroa. Liikuntastipendi myönnetään kaikille 15-22 -vuotiaille jämsäläisille, jot­ka ovat saavuttaneet ko. vuoden aikana Suomen mestaruus­kil­pai­luis­sa tai kansainvälisissä arvokilpailuissa mitalisijan. Esitykset kulttuuri- ja taidestipendien saajista tehdään järjestöjen tai oppilaitosten toimesta. Stipendi voidaan myöntää kulttuurin ja tai­teen saralla me­nes­ty­neel­le nuorelle. Stipendejä myönnetään enin­tään 10 kap­pa­let­ta vuosittain.

Liikunnan stipendiehdokkaista tulee urheilijan tai muiden taustatahojen tehdä esitys perusteluineen vuoden loppuun mennessä sivistystoimelle kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Samalla tavalla oppilaitosten tai järjestöjen tulee toimittaa esitykset kulttuuristipendien saajista.

Päätökset stipendien saajista tekee vapaa-aikapalvelupäällikkö teh­ty­jen esitysten pohjalta.

Nuorisostipendien jakoon vuoden 2019 ansioista on varauduttu si­vis­tys­toi­mi­alan vuoden 2020 talousarvioesityksessä.

Monissa kunnissa on jo vuosien ajan huomioitu myös kulttuurin alalla ansioituneita nuoria. Toivottavasti stipendi kannustaa myös jämsäläisiä nuoria kulttuuriharrastuksessaan, sanoo palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt.

Säännöt

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 656

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn