Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunki on hakenut Aluehallintovirastolta 8 000 euron avustusta vähävaraisten perheiden 7-15 vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen. Hankeavustuksella on tarkoitus mahdollistaa vuonna 2020 arviolta 35-40 jämsäläislapsen ja -nuoren liikuntaharrastuksen aloittaminen tai jatkaminen. Hanke ei edellytä omavastuuosuutta. Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 6.11..2019.

Sivistystoimiala on tehnyt yhteistyötä hankkeen suunnittelussa kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös hankkeen aikana. Jämsässä toimii useita liikunta- ja urheiluseuroja sekä muita ohjattua liikuntatoimintaa järjestäviä yhdistyksiä.

Alustavasti hankkeen yhteistyökumppaneiksi ovat jo lupautuneet 14 lasten ja nuorten liikuntatoimintaa järjestävää jämsäläisyhdistystä. Hanke käynnistetään myönteisen avustuspäätöksen jälkeen yhteistyötahojen tiedotus- ja suunnittelutilaisuudella heti alkuvuodesta 2020. Hanketta koordinoi kaupungin liikuntapalvelut ja vastuuhenkilönä toimii vapaa-aikapalvelupäällikkö.

Hankkeen asiakkaiden tavoittaminen on suunniteltu tehtävän yhteistyössä sosiaalitoimen, yhdistysten, seurakunnan, nuorisotyön, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon kanssa. Sosiaalitoimen perhetyöstä voidaan ohjata perheitä, lapsia ja nuoria liikuntaharrastusten pariin ja edistää näin yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia myös vähävaraisten perheiden lapsille.

Yhteistyöllä pyrimme löytämään lapsille ja nuorille mieluisan liikuntaharrastuksen seurojen olemassa olevasta tarjonnasta. Liikuntapalvelut myöntää saamaansa avustusta edelleen seuroille erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti. Avustus myönnetään esim. seuran jäsenmaksuun ja/tai kausimaksuun eikä seura peri näitä maksuja perheiltä, sanoo vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Hanke aloitetaan tammikuussa 2020, mikäli sen toteuttamiseksi saadaan myönteinen avustuspäätös. Hankeavustus tulee käyttää vuoden 2020 aikana. Ennen hankkeen käynnistämistä selvitetään salassapitosäännökset ja –velvoitteet.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn