Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kolme kylää – Juokslahti, Koskenpää ja Länkipohja – ovat eläviä maaseutukyliä, joiden peruspalvelut ovat kunnossa. Kylissä on perinteisesti tehty paljon talkootyötä, ja niitä on aina haluttu kehittää entistä houkuttelevammiksi.

Nyt kun Jämsässä muutenkin puhaltavat muutoksen tuulet, ovat kylät enempiä odottelematta ryhtyneet tuumasta toimeen: on valmisteltu ja päätetty käynnistää mittava kehittämishanke, johon palkataan yhteinen elinvoimakoordinaattori kehittämään kylien elinvoimaa ja toimintaa. Tehtävään haetaan ennen kaikkea luovaa, innokasta ja maaseudusta aidosti kiinnostunutta henkilöä, joka ei pelkää työtä eikä esillä olemista.

- Koordinaattori palkataan vuodeksi, mutta kokonaisuudessaan hanke on kaksivuotinen ja sisältää lähes 2 000 tuntia kylien talkootyötä, kertoo Antti Lähdesmäki, yksi hankkeen puuhamiehistä.
Koskenpään edustaja Markku Koponen täydentää, että hankkeessa mm. kartoitetaan kyläläisten mielipiteitä, kehitetään uutta toimintaa ja verkostoidutaan niin, että kylien elinvoimaisuus säilyy ja kasvaa.

Hankkeen aikataulu on tiukka: työ on jo käynnissä ja elinvoimakoordinaattorin pestin on tarkoitus alkaa vuoden vaihteessa. Rekrytointi käynnistyy täydellä teholla heti rahoituksen varmistuttua. Yksi ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä puolestaan on kyläsuunnitelmien päivittäminen.

Länkipohjan seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Ville Erkkilä toteaa, että aikomus on myös toimia tosissaan Jämsän kaupungin elinvoiman tukena. Kun kylissä voidaan hyvin, saa kaupunkikin etua. Hankkeen vaikuttavin ja samalla vaativin tavoite on saada Jämsään lisää asukkaita ja työpaikkoja.

- Hanketta tai sen tuloksia ei ole tarkoitus piilotella, vaan niistä kerrotaan jo hankkeen aikana muun muassa infotilaisuuksissa - siinäkin toivossa, että eri tahot Jämsässä ja muuallakin ammentaisivat hankkeesta innostusta ja mallia. Elinvoimakoordinaattori on osaltaan se äänitorvi, joka osaa tehdä yhteistyötä yhtäältä kaupungin päättäjien ja virkamiesten, toisaalta Jämsän ulkopuolisten tahojen kanssa ja siten ajaa kaikkien yhteistä etua, Ismo Reitmaa Juokslahdelta kertoo.

Hankkeen koko budjetti on noin 120 000 euroa. Hankkeelle on haettu Vesuri-ryhmältä n. 100 000 euron suuruinen Leader-rahoitus, johon parhaillaan odotetaan ELY-keskuksen lopullista päätöstä.

 

Lisätietoja:
Antti Lähdesmäki, p. 040 510 5588
Markku Koponen, p. 040 550 8710
Ismo Reitmaa, p. 0400 565 499
Ville Erkkilä, p. 040 777 9765

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn