Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunki jakaa vuosittain lii­kun­nan, taiteen ja kulttuurin aloilla ansioituneille jämsäläisnuorille 50 euron suuruisia stipendejä. Liikuntastipendi myönnetään kaikille 15-22 -vuotiaille jämsäläisille, jot­ka ovat saavuttaneet ko. vuoden aikana Suomen mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa tai kansainvälisissä arvokilpailuissa mitalisijan. Samalle ikäryhmälle jaettavista kulttuuri- ja taidestipendeistä esitykset tehdään järjestöjen tai oppilaitosten toimesta.

Liikunnan stipendiehdokkaista tulee urheilijan tai muiden taustatahojen tehdä esitys perusteluineen vuoden loppuun mennessä sivistystoimelle kaupungin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Samalla tavalla oppilaitosten tai järjestöjen tulee toimittaa esitykset kulttuuristipendien saajista.

Päätökset stipendien saajista tekee vapaa-aikapalvelupäällikkö teh­ty­jen esitysten pohjalta.

Nuorisostipendien jakoon vuoden 2019 ansioista on varauduttu si­vis­tys­toi­mi­alan vuoden 2020 talousarvioesityksessä.

Monissa kunnissa on jo vuosien ajan huomioitu myös kulttuurin alalla ansioituneita nuoria. Toivottavasti stipendi kannustaa myös jämsäläisiä nuoria kulttuuriharrastuksessaan, sanoo palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt.

https://www.jamsa.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/nuorten-kulttuuri-ja-liikuntastipendit

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 656

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn