Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin toimintojen uudelleen organisointi toteutetaan vaiheittain vuosien 2020-2021 kuluessa, mikäli kaupunginhallitus ja valtuusto hyväksyvät elinvoimatyöryhmän ehdotuksen. Keskeisin muutos on yhdyskuntatoimen toimialan muuttuminen elinvoiman palvelualueeksi, jota johtaa elinvoimajohtaja.

Elinvoimatyöryhmä perustelee ehdotustaan useilla sen myötä saavutettavilla eduilla. Organisaatiomuutoksen toteutuessa johtaminen tehostuu ja henkilöstön yhteiskäyttö lisääntyy. Uudelleen organisoiminen parantaa sisäistä vuorovaikutusta, purkaa siiloja ja parantaa resurssien käyttöä. Myös kuntalaisten ja yrittäjien palvelun uskotaan paranevan. Hajallaan olevien kehittämisresurssien yhteen kokoaminen edesauttaa ja tehostaa edunvalvontaa ja lisää vaikuttavuutta.

Ensi vuoden alussa Jämsän uutena kaupunginjohtajana aloittava Hanna Helaste on tutustunut työryhmän ehdotukseen.

– Uusi malli tiivistää ja purkaa siiloja rakenteellisesti – toimintakulttuurin muutos lähtee kuitenkin ihmisistä, joten muutosjohtajuutta tarvitaan, kaupunginjohtaja Helaste painottaa.

Taloudelliset vaikutukset

Lyhyellä tähtäimellä organisaatiouudistus tuottaisi vain vähäisiä taloudellisia vaikutuksia. Pidemmän ajan kuluessa toiminnan odotetaan muun muassa lisäävän ulkopuolista rahoitusta, tehostavan henkilöstöjohtamista, sisäistä palvelutuotantoa ja viestintää sekä selkeyttävän elinvoimatyötä. Lisäksi työvoimapankin ja aluetalkkarimallin rakentaminen mahdollistaa eläköitymisen hyödyntämisen.
Taloudellisia, toiminnallisia ja henkilöstövaikutuksia seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Uusi organisaatiomalli

Elinvoiman palvelualueelle perustettavan elinvoiman tulosalueen johtajana toimii elinvoimajohtaja. Tulosalueelta tuotetaan yritysneuvontaan, alue- ja kaupunkikehittämiseen, edunvalvontaan ja kehittämishankkeisiin sekä toimialan hallintoon liittyviä palveluja.

Yleishallintoon perustettavaa uutta matkailun ja viestinnän tulosaluetta johtaa viestintäjohtaja. Matkailun ja viestinnän tulosalueen perustamisella yleishallinnon toimialalle kerätään Jämsek Oy:n ja kaupungin neuvonnan ja viestinnän resurssit saman johdon alle. Jämsekin toiminta lakkaa. Tulosalueen perustaminen parantaa viestinnän johtamista, tehostaa ja yhdenmukaistaa viestintää sekä vahvistaa Jämsä-brändiä.

Elinvoimajohtaja on kaupunginjohtajan operatiivinen kumppani muun muassa kaupungin kehittämishankkeissa ja viestintäjohtaja viestintään, tiedotus- ja suhdetoimintaan ja Jämsä-brändiin liittyvissä asioissa.

Yleishallinnon toimialan nimeksi muutetaan Konsernipalvelut. Yhdyskuntatoimen hallinnon tulosalue lakkautetaan. Maankäyttö, tonttituotanto ja valvontatoimi yhdistetään yhdeksi tulosalueeksi, jonka nimeksi tulee maankäyttö ja valvontatoimi.

Organisaatioehdotus 1.8.2021

Lisätietoja:

Va. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn