Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin vuoden 2020 talousarvion laadinta on pohjautunut voimassa olevaan kuntastrategiaan ja alkukesästä annettuun talousarvioraamiin. Valmisteltu talousarvio on -123.413 euroa alijäämäinen, mutta kuntalain vaateet täyttyvät suunnitelmavuosien ollessa ylijäämäisiä.

Jämsän kaupungin talousarviossa toimintakatteen nousu on noin 2,9 % tilinpäätökseen 2018 verrattuna. Nousuun johtivat tiedossa olevat toiminnan muutokset, kuten muun muassa varhaiskasvatuksen hoitajamitoituksen muutos, sekä arvioitu palkankorotusvaraus, johon liittyy myös Kiky-sopimuksen päättyminen vuonna 2020.
Vuosikatteen osalta on jääty tavoitellusta 10 miljoonasta reiluun 8 miljoonaan euroon. Tähän vaikuttaa muun muassa kunnallisverokertymän jääminen oletettua alhaisemmaksi ja valtionosuuksien jo vuoden 2019 puolella maksettava kompensaatio-osuus.

Talousarvion tulot muodostuvat toimintatuloista, verotuloista, valtionosuuksista ja rahoitustuloista. Verotuloennusteen mukaan kunnallisveroja ennustetaan kertyvän n. 71,2 milj. €, yhteisöveroja 10,4 milj. € ja kiinteistöveroja 6,2 milj. €. Jämsä on nostanut tuloveroprosenttiaan viimeksi vuonna 2010, jolloin veroprosentiksi päätettiin 21,00. Valtionosuuslaskelmien mukaan Jämsän kaupungin peruspalvelujen valtionosuus on 42,7 milj. € ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 4,1 milj. €. Opetus- ja kulttuuritoimen maksuosuus on -1,8 milj. €, jolloin kaupungille tilitetään vuodessa 44,9 milj. € valtionosuuksia. Valtionosuudet ovat vuoden 2020 talousarviossa samaa tasoa kuin ne ovat olleet vuonna 2015.

Toimintatuottoja on talousarviossa 62,8 milj. €, joka on vain vajaa 0,8 % enemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Taustatekijöinä kaupungin talouden haasteellisuudelle ovat teollisuuden rakennemuutos ja yleismaailmalliset suhdanteet, jotka vaikuttavat tulokertymään. Toimintakulujen nousu vuoden 2018 tilinpäätökseen on reilu 2 % ollen 188,9 milj. €. Suurin osuus toimintakuluista on palvelujen ostoa, noin 62 % toimintakuluista. Merkittävin osa palvelujen ostoista on terveyspalvelujen ostopalvelua.

Investointeja on suunniteltu vuodelle 2020 yhteensä lähes 9 milj.€:n verran. Näistä suurimpina mainittakoon Vesi liikelaitoksen keskuspuhdistamon saneeraus ja kauan odotetun pääkirjaston suunnittelurahan varaus ja toteutus suunnitelmavuosina.

Yleinen, kansainvälinen ilmiö väestömäärän kasvun kohdistumisesta pääkaupunkiseudulle tai muihin keskuskaupunkeihin väkiluvun pienentyessä muualla, koskettaa myös Jämsää. Väestönkehitys on alueella ollut hidasta ja ennusteiden mukaan syntyvyys tulee olemaan ennätyksellisen alhainen Jämsässä kuluvana vuonna ja suunta tullee olemaan samanlainen eteenkin päin.

Työttömyysluvut ovat olleet viime vuosina historiallisen alhaiset koko maassa. Jämsän osalta työttömyysprosentti oli syyskuun lopussa 11,5 %, kun se koko Keski-Suomen alueella oli 10,7 %. Ennusteiden mukaan työttömyys tulee kuitenkin lähivuosina lisääntymään hidastuvan talouskasvun vähentäessä työn kysyntää. Työllistämistoimenpiteisiin on panostettu Jämsässä viime vuosina, jotta työmarkkinatuen kuntaosuus saataisiin pysymään kohtuullisena. Kun maksettava kuntaosuus oli vuonna 2016 yli 2,3 milj. €, on se pienentynyt noin 1,7 milj.€:n tasolle.

Viime vuosina kaupungin maksuvalmius on ollut kohtuullisen hyvä. Maksukykyisyydestä on pidettävä edelleen huolta ja on varauduttava myös hienoiseen korkotason nousuun. Pitkäaikaista lainoitusta käytetään vain investointihankkeiden rahoittamiseen. Lainamäärä asukasta kohden on talousarviossa noin 2.100 euroa, kun se kunnissa keskimäärin on lähivuosina ollut jo lähes 3.000 €/asukas.

Haasteita tulee olemaan jatkossakin kuntataloudessa. Valtiolta ei ole tulossa vetoapua kunnille valtionosuuksien lisäysten muodossa eikä kuntien tilanne kestäisi uusien velvoitteiden sälyttämistä niille. Toisaalta sanotaan, että ratkaisuja on yhtä paljon kuin ongelmiakin, joten yhteistyöllä voimme selvitä vähenevien resurssien parhaasta mahdollisesta jaosta kuntalaisia hyödyttäen.

Talousarvio 2020 taulukot

Lisätietoja:
talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn