Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupungin testamenttilahjoituksena saaman Vinnin tilan irtaimisto inventointiin vuonna 2016 ja esineistöä kirjattiin kaikkiaan 913 kappaletta. Keski-Suomen museo tutustui inventointiluetteloon ja museo toivoi saavansa kokoelmiinsa osan pienirtaimistosta.

Museota kiinnostavia esineitä on 92 kappaletta ja ne ovat pääosin astioita eri aikakausilta ja eri valmistajilta. Keski-Suomen museo perustaa Vinniltä luovutettavista esineistä erityisen Helena Ojan nimeä kantavan kokoelman. Jämsän sivistyslautakunta päätti lahjoituksesta kokouksessaan 27.11.2019.

Keski-Suomen museon tehtäviin kuuluu alansa tutkímus-, tallennus- ja opastustyö. Lisäksi museo huolehtii alueensa rakennuskulttuurin ja ympäristökulttuurin tutkimuksesta.
- Museoon muodostettavan Helena Ojan kokoelman myötä lahjoittajan nimi säilyy ja museolle tehtävä lahjoitus on myös Helena Ojan testamentin henkeä myötäilevä turvaten irtaimiston säilymisen parhaalla mahdollisella tavalla, arvioi palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt.

Vinnin piha-aitan muuttaminen vakituiseen asumiseen tarkoitetuksi saadaan valmiiksi ensi vuoden alkupuolella. Tarvittava loppukatselmus voidaan tehdä suunnitteluvaiheessa olevan jätevesijärjestelmän uudistustyön jälkeen. Piha-aittaa tullaan tarjoamaan vuokralla residenssiperiaatteella, jolloin asukas voi maksaa vuokran tai osan siitä omalla työllään. Vielä on ratkaisematta, vuokrataanko rakennus asumis- ja työskentelytilaksi taiteilijalle, tutkijalle, kirjoittajalle tai vaikkapa media-alan toimijalle.

Ensi vuoden alussa järjestetään avoin yleisötilaisuus, johon toivotaan laajasti seudun yksityishenkilöitä, järjestöjä ja yrityksiä ideoimaan jatkotoimia. Arvioitavaksi tulee myös erityisen kehittämishankkeen käynnistäminen.

Lisätietoja:
palveluasiantuntija Hannu Ahlstedt
puh. 040 538 0452

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn