Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetushallitus julkaisi 15.5.2019 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1 ja 2. Päivitetyt perusteet sisältävät kuvaukset luokilla 1–2 annettavan A1-kielen opetuksen tehtävästä, opetuksen tavoitteista ja niistä johdetuista oppimisen tavoitteista sekä tavoitteisiin liittyvistä sisällöistä. Lisäksi kuvataan, kuinka opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan.

Jämsässä on työryhmä valmistellut paikallista A1-kielen opetussuunnitelmaa 1. ja 2. vuosiluokille. Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 27.11.2019. opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.1.2020 alkaen. Tänä syksynä ekaluokkansa aloittaneet aloittavat A1-kielen opiskelun kevätlukukauden 2020 alkaessa.

Opetussuunnitelman muutos vaikuttaa myös 5. luokan A1-kielen opetussuunnitelmaan tuoden mukanaan yhden lisätunnin (2 vvh->3vvh). Opetussuunnitelmassa todetaan, että lisätunnin ansiosta voidaan vuosiluokalle jo aiemmin määriteltyjä asetettuja tavoitteita ja sisältöjä laajentaa ja syventää.

Opetussuunnitelman perusteissa 1. ja 2. vuosiluokalla kielenopiskelussa painotetaan toiminnallisuutta ja leikinomaista opiskelua keskittyen pitkälti suullisen kielitaidon kehittämiseen.

Jämsän kaupunki sai lukuvuodelle 2019 - 2020 Opetushallitukselta erityisavustusta kielenopetuksen varhentamiseen liittyvään opettajien ohjaukseen ja koulutukseen. Jokaisen kolmen yhtenäiskoulun alueella toimivat ns. kielten tutoropettajat perehdyttävät A1 -kieltä opettavia luokan- ja aineenopettajia varhaisen kielenopetuksen opetusmenetelmiin ja materiaalien käyttöön. Hankerahoituksen turvin järjestetään myös koulutuksia yhteistyössä Kuhmoisten kunnan kanssa kevätlukukaudella 2020.

Oppilaan arvioinnissa on keskeistä, että opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua.

Opetussuunnitelman päivitys

Lisätietoja:

perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri
puh. 040 702 837

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn