Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän varhaiskasvatuksessa kerätään säännöllisesti palautetta. Varhaiskasvatuksessa oleville yli 3-vuotiaille lapsille tehdään kysely vuosittain, parittomina vuosina tehdään kysely vanhemmille ja parillisina vuosina työntekijöille. Tänä vuonna kyselyt on tehty vanhemmille ja yli 3-vuotiaille lapsille. Sivistyslautakunta käsitteli kyselyn tuloksia kokouksessaan 18.12.2019.

Vanhempien kyselyyn saatiin yhteensä 123 vastausta. Vastaajista 91 oli päiväkodeissa olevien lasten huoltajia, 22 esioppilaiden ja 10 perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten huoltajia. Huoltajille tehdyn kyselyn vastausprosentti oli noin 20%. Tarkkaa vastausprosenttia on vaikea sanoa, koska samasta perheestä voi olla useampia lapsia varhaiskasvatuksessa. Lasten vastauksia saatiin kaikkiaan 386, joka on hieman vähe¬män kuin vuonna 2018.

Kyselyyn vastanneet vanhemmat antoivat pääsääntöisesti erittäin hyvää palautetta, yleisimmät vastausvaihtoehdot olivat joko erinomaisia (5) tai hyviä (4). Eniten hajontaa oli kysymyksissä, joissa arvioitiin tiedon saantia päivittäisestä toiminnasta, varhaiskasvatuksen mahdollisuutta tarjota pysyviä ihmissuhteita, ulkotiloja, esimieheltä saatavaa apua/neuvoja, tarjottavia aterioita ja päivähoitolaskutusta. Näissäkin kysymyksissä oli kuitenkin suurin osa arvioinut asiat erinomaisiksi tai hyviksi. Avoimia kommentteja oli antanut 43 vastaajaa. Vastauksissa oli niin kiitosta kuin kriittisiäkin kommentteja sekä kehittämisehdotuksia. Kiitosta sai henkilöstö ja toiminta, kriittisiä kommentteja oli liittyen muun muassa henkilöstön vaihtuvuuteen, päiväko-tien pihojen liukkauteen.

Yli 3 vuotiaille lapsille tehtiin sama kysely kuin vuonna 2017. Vastauksissa ei ollut juurikaan eroja verrattuna edellisen vuoden tuloksiin. Vastanneet lapset olivat suurimmaksi osaksi (noin 86% - 98 %) tyytyväisiä hoito/eskaripaikkaansa, heillä on kavereita. Tosin useampi lapsi verrattuna edelliseen vuoteen - lähes kolmannes (30 %) - oli sitä mieltä, että heidän eskarissaan/ hoitopaikassaan on lapsi, jonka kanssa kukaan ei leiki; edellisenä vuonna näin vastasi 19 % lapsista. Vajaa viidennes (19%) lapsista oli sitä mieltä, että eivät voi jättää leikkejä kesken ja jatkaa niitä myöhemmin.

Suurin osa (90 %) lapsista oli sitä mieltä, että on oppinut uusia asioita: pelaamista, leikkimistä, lauluja, lukemista, istumaan rauhassa, kaikkien kanssa pitää leikkiä. Lasten mielestä ruoka on hyvää ja värikästä (90 %) ja he olivat oppineet maistamaan uusia ruokia (89 %).


Vanhempien alhaisesta vastausprosentista johtuen tulokset antavat vain suuntaa. Niillä ei ole esimerkiksi tilastollisesti katsottavaa merkittävyyttä. Osaltaan alhaiseen vastausprosenttiin voi vaikuttaa se, että huoltajille tehtiin alkutalvesta kysely varhaiskasvatuksesta varhaiskasvatussuunnitelmien päivittämiseen 1.8.2019, arvelee varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Lisätietoja:
torstaina 19.12.2019
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen,
p. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn