Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Uuden vuosikymmenen ensimmäisessä kaupunginhallituksen kokouksessa muun muassa hyväksyttiin kunnallistekniikan työohjelma, valittiin elinvoimajohtajan virkaan haastateltavat henkilöt ja päätettiin nuorten kesätyösetelin käytöstä.

Esityslista

Metsäpynttä alueen tontin vapautusanomus kiinnityksistä

Himos Resort Oy on anonut Jämsän kaupungilta myymiensä määräalojen vapauttamista kiinnityksistä.

Jämsän kaupunki vapauttaa määräalan 182-40-4639-3 Metsäpynttä alueelta (182-408-2-38-m611) kiinnityksen alaisuudesta, maksun 14.11.2019 perusteella. Lisäksi kaupunginhallitus päätti vapauttaa määräalat, joista muodostuu tontit 182-40-4637-2, 182-40-4637-3 ja 182-40-4639-4 määräalan ”Metsäpynttä 182-408-2-38-m611” kiinnityksistä, kun maksut 3*15.000 € on tullut kaupungin tilille.

Tilinpäätösennuste 1/2019 ja valtionosuuden oikaisu

Tilinpäätös vuodelta 2019 on tekeillä, aikataulun mukaisesti kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 30.3.2019. Tammikuun toteutuma on suuntaa antava, koska tilejä ei ole vielä suljettu. Tileiltä puuttuu muun muassa laskutuksista tuloja, meno- ja tulojäämiä, oikaisukirjauksia ja taseen eriä. Tilinpäätöksen laadinnan tilanne merkittiin tiedoksi esityslistan liitteiden ja esittelytekstin mukaisesti.

Päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille sekä opetusministeriön rahoituksesta vuodelle 2020

Päätökset merkittiin tiedoksi. Kyseisistä päätöksistä ei tehdä oikaisuvaatimusta.

Maksu- ja luottokorttien hankinta ja käyttöoikeudet

Kaupunginjohtajalle ja maksuliikenteenhoitajalle tilataan luottokortit.
Digitaalisen maksamisen lisääntymisen vuoksi on eri toiminnoissa ollut laskuja, joita ei voi hyväksyä kuin luottokortilla. Ratkaisuna on päädytty yhteen kaupungin luottokorttiin, joka on keskitetysti taloustiimillä ja pakkokorttimaksut maksetaan Jämsän kaupungissa keskitetysti. Kaupunginhallitus valtuutti talousjohtajan hoitamaan luottokorttien hankinnan käytännön toimet.

Maksamismääräysoikeudet vuodelle 2020

Maksamismääräysoikeus tarkoittaa oikeutta määrätä sääntöjen mukaan hyväksytyt laskut maksettavaksi kaupungin nimissä ja tileiltä. Organisaatiossa on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskut maksuun.

Jämsän kaupungin maksamismääräämisoikeus kaupungin ja liikelaitosten pankkitileiltä päätettiin antaa seuraaville henkilöille:

Jämsän kaupungin tilit: kaupunginjohtaja Hanna Helaste ja talousjohtaja Ari Luostarinen
Jämsän Ateria-, Puhtaus ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen tili: liikelaitosjohtaja Mervi Västinen ja
talousjohtaja Ari Luostarinen
Jämsän Vesi liikelaitoksen tili: vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen ja talousjohtaja Ari Luostarinen

Kesätyöjärjestelyt / kesätyöseteli

Jämsän kaupunki on myöntänyt kesätyöseteleitä vuodesta 2011 lähtien. Tuki koskee jämsäläisiä 15-18 –vuotiaita nuoria ja sen tarkoituksena on saada nuoria työllistettyä yksityiselle sektorille monipuolisen työkokemuksen saamiseksi.

Kesätyösetelin arvo vuodelle 2020 on 250 €. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelytekstissä mainitut periaatteet kesätyösetelin käytöstä.

Työohjelma I/2020

Kunnallistekniikan määrärahojen työohjelma I/2020 hyväksyttiin lautakunnan esityksen liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi 10.000 euron määrärahan käytön Himoksen ensilumenladun suunnitteluun.

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen mukainen seuranta ja valvonta ajalla 1.7. - 30.9.2019 suoritettiin loka-marraskuussa 2019.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut Jämsän Terveys Oy:n toiminnan olleen palvelusopimuksen mukaista lukuun ottamatta lievää poikkeamaa perhepalvelukeskuksessa puheterapiapalveluissa. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että puheterapiapalvelujen poikkeamasta ei aseteta sanktiota, koska puheterapeuteista on pulaa valtakunnallisesti ja Jämsän Terveys Oy on aktiivisesti hakenut työntekijää huhtikuusta 2019 lähtien. Jämsän Terveys Oy:tä kehotetaan jatkamaan rekrytointitoimenpiteitä ja tarvittaessa hankkimaan ostopalveluina kiireelliset ja välttämättömät puheterapiapalvelut. Lisäksi lautakunta on esittänyt, että seuraavilla valvontakäynneillä on kiinnitettävä erityisesti huomiota Attendo Koskipuiston henkilökuntamitoituksen toteutumiseen sekä tehostetun palveluasumisen yksiköiden lääkärikäyntien palvelusopimuksen mukaisuuteen.

Sosiaali-ja terveyslautakunnan ehdotus hyväksyttiin ja valvonta-aineisto merkittiin tiedoksi.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja Anu Pulkkinen on tehnyt tarkastuksen koskien kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa olevia johtoryhmän jäseniä. Aluehallintovirasto työsuojeluvastuualueen tarkastajat valvovat työturvallisuuslain vähimmäisvaatimusten täyttymistä. Tarkastuksen johdosta Jämsän kaupungille työnantajana on annettu kaksi toimintaohjetta koskien työntekijöiden perehdytysohjelmaa ja psykososiaalista kuormitusta.

Kaupunginhallitus merkitsi Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen tiedoksi ja päätti toimintaohjeiden noudattamisesta.

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös: Patajoen pienvenereitin rakentamista koskeva hallintopakko ja siitä johtuvat toimenpiteet

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki tekee muutoshakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen 51/00/1 ja sitä koskeviin muutospäätöksiin siten, että Patajoen pienvenereittihankkeen nykytila saatetaan vesilain mukaiseksi. Muutoshakemuksen valmisteluun ja laadintaan hankitaan vesilain vaatimukset tuntevan asiantuntijan työpanos. Yhdyskuntatoimi huolehtii muutoshakemuksen koordinoinnin ja tarvittavasta kilpailutuksesta.

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö: Asiakirjan antamatta jättämisestä tehty kantelu

Kantelu koskee Jämsän kaupungin perhe- ja vammaispalvelujen tulosaluejohtajan menettelyä asiakirjapyyntöihin vastaamista koskevassa asiassa. Kaupunginhallitus antaa selvityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaiselle ja esittää aluehallintovirastolle kantelun hylkäämistä perusteettomana.

Valtuustoaloite: Jämsän Auvilan vastaanottokeskus lakkautettava

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ettei Jämsän kaupungilla ole päätösvaltaa vastaanottokeskuksen perustamiseen tai lakkauttamiseen. Auvilan vastaanottokeskuksen toiminta perustuu Maahanmuuttoviraston ja Pihlajalinna Oy:n väliseen yksityisoikeudelliseen sopimukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali-ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

Elinvoimajohtajan viran rekrytointiprosessi: haastatteluun kutsuttavien valinta ja haastatteluryhmän nimeäminen

Elinvoimajohtajan rekrytointia valmistelleen työryhmän ehdotuksen mukaisesti haastateltavaksi kutsutaan Ulla Haggren, Anna-Liisa Juurinen, Jarmo Kujanpää ja Matti Skyttä. Haastatteluryhmä suorittaa haastattelut sekä tekee kokonaisarvioon perustuvan ehdotuksensa kaupunginhallitukselle elinvoimajohtajan virkaan valittavasta henkilöstä.

Haastatteluryhmään kaupunginhallitus nimesi Pekka Laaksosen (varalla Jukka Haaparanta), Jorma Potin (varalla Sanna Rajala), Lotta Aholan (varalla Markku Kankainen), Mika Kyrön ( varalla Tarja Uusipaasto) ja Hanna Helasteen.

Vesihuoltopäällikön tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Vesihuoltopäällikön tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 10 prosentilla ajalla 21.12.2019-24.3.2020 hänen toimiessaan Jämsän Vesi –liikelaitoksen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtajan sijaisena.

Päijännekodin tehpan lähihoitajan ja Kuhmoisten tehpan lähihoitajan toimien perustaminen ja täyttöluvat

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat kahdelle uudelle lähihoitajan toimelle.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Kaupunginhallituksen kokoukset 3.2. ja 17.2.202
Kaupunginvaltuusto 10.2.2020
Coaching lab 3.3. klo 17-20
Torppa -elokuvan ensi-ilta 13.3. klo 19 Kinotar
 
Lisätietoja:

kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn