Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.1.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriölle laaditun hakemuksen erityisavustuksen saamiseksi varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimenpiteisiin vuosille 2020 - 2022. Päätöksiä odotetaan ministeriöstä alkuvuoden aikana.

Valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta. Erityisavustus myönnetään toimiin, joilla innostetaan lapsia lukemaan ja kehitetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kielellistä toimintaa ja ympäristöä.

Valtion erityisavustus tukee hallituksen toimeenpanosuunnitelmassa linjatun varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman tavoitteita vuosille 2020 - 2022.

Jämsän kaupunki hakee erityisavustusta 139 000 euroa. Avustusta myönnetään enintään 90 % kokonaismenoista, joten omarahoitusosuus on vähintään 10 % (tässä hankkeessa 15 500 euroa).

Jämsässä hankkeen avulla on tarkoitus lisätä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä alkuopetukseen osallistuvien lasten lukuharrastusta ja saada heitä kiinnostumaan ja innostumaan lukemisen kulttuurista. Ta-voitteena on myös lisätä yhteistyötä kirjastopalvelujen kanssa ja vakiinnuttaa hyviä lukutaitoa kehittäviä käytänteitä. Avustusta käytetään lukukoordinaattorin palkkaamiseen vuosille 2020 - 2022. Myös S2-kielisten lasten kielen oppimista sekä lukemista tuetaan hankeen avulla. – Jämsässä on toki ennestään ollut yhteistyötä jonkin verran kirjastopalvelujen, päiväkotien ja koulujen välillä (esimerkiksi kirjavinkkaukset ja satutunnit. Hankkeessa yhteistyölle laaditaan myös suunnitelma, sanoo ma. opetusjohtaja Sini Käkönen.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista, käytännön toimintaa ja seurantaa varten perustetaan ohjausryhmä, jossa on jäsenet varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja kirjastopalveluista.

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja Sini Käkönen
puh. 040 751 4731

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn